Ønsker I hjælp til at styrke kvaliteten i indsatsen?

05-05-2022

Botilbuddet Hedebo har samarbejdet med Socialstyrelsen om at styrke tilbuddets faglige praksis mod recovery-orienteret rehabilitering. Forløbet har skabt øget fokus på beboernes håb, ønsker og drømme som omdrejningspunkt for indsatsen. Søg nu, hvis I også ønsker et forløb. Ansøgningsfristen er den 8. juni 2022.

”Det var spændende at være med til møderne i udviklingsforløbet – sammen med Socialstyrelsen, ledelsen og udvalgte medarbejdere – fordi vi var i fokus. Der blev talt direkte til os. Det handlede om os.”

Sådan fortæller Søren, der bor på botilbuddet Hedebo.

Botilbuddet Hedebo har deltaget i et udviklingsforløb i samarbejde med Socialstyrelsen, hvor der særligt var fokus på at styrke samarbejdet med beboerne og kvaliteten i indsatsen med afsæt i en recovery-orienteret tilgang.

Som en del af forløbet var et par beboere – heriblandt Søren – med i en implementeringsgruppe på lige fod med områdeleder, afdelingsleder og medarbejdere. Alle har dermed bidraget til udviklingsforløbet og til at omsætte den fælles viden til hverdagspraksis, så beboernes egne håb, ønsker og drømme nu i højere grad er omdrejningspunktet for indsatsen.

Hvis I ønsker hjælp til udvikling hos jer

Socialstyrelsen har tilbudt recovery-orienterede forløb til socialpsykiatriske tilbud siden 2019, og de sidste forløb gennemføres i 2022.

Det er derfor ved at være sidste mulighed, hvis I ønsker at få hjælp til at udvikle jeres praksis på området via et af vores udviklingsforløb.

Udviklingsforløbet bliver tilpasset jeres ønsker og ressourcer. Forløbet kan tage udgangspunkt i følgende temaer:

  • Samarbejde med borgeren
  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforløbene er gratis og henvender sig til ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle indsatsen med recovery-orienteret rehabilitering som fagligt afsæt.

Et udviklingsforløb kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Forløbene varer minimum 4 måneder og afsluttes senest ved udgangen af 2022.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2022.

Læs mere om udviklingsforløbene og find ansøgningsmateriale

Hør mere på et infomøde

Socialstyrelsen afholder informationsmøder om udviklingsforløbene. På møderne fortæller vi om, hvad et udviklingsforløb er, og hvad I kan forvente at få ud af et forløb.  

Vær med på et møde og bliv klogere på, om det er noget for jer.

Informationsmøderne afholdes online via Zoom og varer cirka en time. Det er gratis at deltage. Møderne tilbydes på følgende tre dage:

Botilbuddet Hedebos erfaringer

Nyheden er baseret på en artikel om botilbuddet Hedebo og deres erfaringer med udviklingsforløbet og er skrevet efter aftale med tilbuddet.

Læs hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 05-05-2022

Hvis du vil vide mere

Læs mere om, hvordan I kan arbejde recovery-orienteret i samarbejde med borgeren på botilbud eller i bostøtten.

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her