Nyt videnscenter skal hjælpe byggebranchen med CO2-reduktion

07-01-2022

Et nyt Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger går i luften i starten af 2022.
Videnscenteret skal hjælpe byggebranchen med at blive klar til kommende krav til byggeriets CO2-aftryk, der indføres i bygningsreglementet fra 2023.

Byggeri

Baggrund


Den 31. maj 2021 blev der indgået politisk aftale om udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri på 50 mio. kroner.
Med aftalen blev der afsat 11,4 mio. kroner til et Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger i 2022-2024. 
Videnscenteret skal styrke byggebranchens viden om og kompetencer i at gennemføre vurdering af et byggeris klimaaftryk (LCA).

Opgaven med at etablere og drive Videnscenteret blev udbudt i efteråret 2021.

Vinderen


Vinderen af opgaven er VCBK Group 2022, der består af Teknologisk Institut, Primetime P/S, BUILD (Aalborg Universitet), Green Building Council og WE BUILD DENMARK. 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler: ”Etableringen af Videnscenteret er et vigtigt led i modningen af byggeriets virksomheder til de kommende klimakrav, hvor Videnscenteret skal bistå byggebranchen i at opbygge de nødvendige færdigheder.
VCBK Group besidder en kombination af stærk faglig viden og bred indsigt i virksomheders virke fra tegnestue til byggeplads.
Det gør dem til en stærk partner, og jeg ser frem til at følge arbejdet de kommende år.”

Kommende centerleder for Videnscenter om bygningers klimapåvirkninger, Thilde Fruergaard Astrup, udtaler: ”Vi er utroligt glade for, at Bolig- og Planstyrelsen har valgt vores konsortium til at drive Videnscenteret.
Vi går en spændende tid i møde, og vi glæder os til gennem formidlings- og udviklingsaktiviteter at klæde byggebranchen på til indførelsen af de nye krav.”

Det forventes, at Videnscenteret blandt andet skal levere en massiv informationsindsats om klimakravet til byggebranchen og sikre, at der uddannes undervisere til kompetenceopbygning.

Viden om


Fra januar 2023 indføres der et klimakrav i bygningsreglementet, som betyder, at ny-byggeri, der er omfattet af energirammen, skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA).
For nybyggeri over 1.000 m2 indføres der endvidere en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år.  

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her