Nyt i SØM: Budgetøkonomien på familieniveau

24-03-2022

Hjælp til en forælder er ofte en hjælp til hele familien. Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan nu også lave beregninger af de budgetøkonomiske konsekvenser på familieniveau, når far eller mor får en virkningsfuld indsats. SØM er også udvidet med viden om pårørende samt langtidseffekterne af to indsatser til hhv. borgere med svære psykiske lidelser og unge med rusmiddelproblemer. Endelig er der nye muligheder for at blive uddannet i at anvende og formidle SØM.

Når en person har svære vanskeligheder, påvirker det ofte de nærmeste, til tider i alvorlig grad. Det kan betyde, at fx børnene i en familie med misbrugsproblemer med tiden får brug for en selvstændig indsats. Omvendt kan det have stor positiv betydning for alle i husstanden, hvis fx en far eller mor med rusmiddelproblemer får effektiv hjælp.    

Udvidelsen af SØM (version 3.0) betyder, at der nu er udviklet et ”familiemodul”, som gør det muligt at foretage beregninger af de budgetøkonomiske konsekvenser, der kan være for hele familien, når fx en forælder modtager en virkningsfuld indsats.

Dette indebærer en ny metodisk tilgang, som ikke kun ser på budgetøkonomiske konsekvenser for det enkelte individ, men også medregner konsekvenserne for øvrige personer i husstanden. I den forbindelse har VIVE udarbejdet to nye eksempler til vidensdatabasen, nemlig dels vedr. familier med alkoholmisbrug, dels vedr. familier med stofmisbrug.

Pårørende og andre nye målgrupper

VIVE har også udarbejdet en række målgruppebeskrivelser til vidensdatabasen. Beskrivelserne omfatter bl.a. pårørende til udsatte borgere, herunder børn og unge, hvis forældre enten er i behandling for alkohol- eller stofmisbrug, eller som har svære psykiske lidelser.

SØM kan dermed også bruges til at regne på sociale indsatser, som er særligt målrettet pårørende til udsatte borgere. Det har bl.a. været efterspurgt af kommuner, som arbejder med indsatser for pårørende, og som gerne vil kunne belyse de potentielle budgetøkonomiske konsekvenser af disse.

Desuden er vidensdatabasen opdateret med en række øvrige nye målgrupper af unge med autisme, unge i hjemløshed og undermålgrupper af voksne med erhvervet hjerneskade.

Opdateret effektviden på børne- og ungeområdet

Endelig er SØMs vidensdatabase opdateret med den nyeste viden om effekter af sociale indsatser målrettet udsatte børn og unge i en dansk kontekst, og der er tilføjet effektviden vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser målrettet voksne med synshandicap.

Disse effektstudier kan anvendes som inspiration til egne beregninger af indsatser for disse målgrupper.

To nye projektberegninger af konkrete indsatser

SØM inkluderer også beregninger af indsatser, hvor det er muligt at opgøre de budgetøkonomiske konsekvenser over tid for deltagere, som har modtaget en konkret indsats. Resultatet af disse projektberegninger kan indlæses direkte i modellens beregningsramme, og som bruger af modellen kan man justere estimaterne i forhold til de lokale omstændigheder for implementering af de enkelte indsatser.

SØM version 3.0 er udvidet med to projektberegninger. Den første beregning vedrører Social Færdighedstræning (SFT), som er en indsats til borgere med svære psykiske lidelser. SFT blev først afprøvet i ni kommuner i 2014-2016 med positive resultater. Beregningen viser, hvordan indsatsen påvirker borgernes forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter i årene efter indsatsen, herunder deltagelse i uddannelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

Den anden beregning vedrører indsatsen MOVE, som er et behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer i alderen 15-25 år. I beregningen følges deltagerne i MOVE i op til 6 år efter, de modtog indsatsen, og der ses også her på deres forbrug af en lang række offentlige ydelser og aktiviteter. Beregningen viser blandt andet, at indsatsen påvirker, hvor meget deltagerne bruger forskellige sundhedsydelser, anvender stofmisbrugsbehandling og anbringes på institution i årene efter indsatsen.

Nye muligheder for uddannelse og kurser

Socialstyrelsen opfordrer alle, der udarbejder eller formidler SØM-beregninger, til at uddanne sig i SØM. Som noget nyt tilbydes et særligt introkursus i SØM for ledere som et supplement til SØM-uddannelsen. Det er gratis at deltage på kurset og uddannelsen, som afholdes løbende enten online eller fysisk i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Datoerne for de første forløb i 2022 er:

  • 4. april  - SØM-uddannelse for medarbejdere
  • 8. april - introkursus for ledere
  • 19. april - opfølgningsworkshop på SØM-uddannelsen
 
Senest opdateret 24-03-2022

Dokumentation

VIVE har udarbejdet en særskilt beskrivelse af familiemodulet og de nye målgrupper i SØM.

Yderligere har Socialstyrelsen udarbejdet en beskrivelse af tilføjet effektviden i SØM version 3.0

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her