Ny vidensindsamling om brugen af adoption som social indsats

17-05-2022

Hvordan udvikler adopterede børn og unge sig sammenlignet med jævnaldrende, der er vokset op i andre former for anbringelser? Hvilke faktorer har betydning for stabilitet i adoptioner? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i en ny udgivelse.

Adoption af børn og unge kan være et alternativ til anbringelse uden for hjemmet i situationer, hvor det vurderes, at deres forældre varigt ikke vil være i stand til at drage den nødvendige omsorg for dem.

Antallet af nationale adoptioner har gennem tiden været svingende, men er steget de sidste par år. Det højeste antal var i 2020, hvor 40 børn blev adopteret. Siden 2015 er der især sket en stigning i antallet af adoptioner uden samtykke.

For at belyse adoption som social indsats udgiver Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv en vidensindsamling baseret på national og international forskning.   

Resultater fra vidensindsamlingen

Vidensindsamlingen viser, at adopterede overordnet klarer sig bedre end børn og unge, der har været anbragt på fx døgninstitutioner eller i plejefamilier.

Adopterede har således en mere positiv udvikling og trivsel sammenlignet med personer, der er vokset op i andre former for anbringelser. Det gælder fx i forhold til kognitiv udvikling og i skolen. De opnår dog ikke de samme resultater som deres jævnaldrende, der ikke har været adopteret eller anbragt, og flere får emotionelle, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer.

Børn, der er adopteret, oplever generelt en højere grad af stabilitet i adoptionen sammenlignet med børn i andre former for anbringelser. Forhold som alder, anbringelseshistorik og støtte til adoptivfamilier kan spille en rolle for graden af stabilitet. Børn, der er adopteret indenfor de første par år af deres liv  og har oplevet få skift i anbringelsen forud, har større sandsynlighed for at opnå stabilitet i adoptionen.

Vidensindsamlingen peger også på, at selvom nogle adopterede særligt de første år oplever en ustabil tilknytning, så reduceres dette med tiden.

Der er ikke fundet studier, der særligt beskæftiger sig med adoption uden samtykke, og rapporten kan derfor ikke sige noget om evt. forskelle mellem denne adoptionsform og fx frivillige adoptioner. Videnskortlægningen kan heller ikke sig noget om, hvorvidt de børn, der adopteres, har andre og evt. bedre forudsætninger end børn, der anbringes.

Hent udgivelsen om adoption som social indsats

Flere vidensindsamlinger på vej

Vidensindsamlingen er den første i en række på fem, der udgives af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv i 2022.

Blandt de emner, der tages op, er børn og unges oplevelser af inddragelse i deres egen sag. Metoder til at inddrage børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i sagsbehandlingen er genstand for en anden vidensindsamling.

Om Videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Det er et videnscenter ”uden mure”, hvor der trækkes på eksisterende og forskellige kompetencer hos de tre organisationer.

Videnscenteret har til formål at udbrede eksisterende viden om børneinddragelse og udsatte børns liv til fagpersoner. Derigennem skal videnscenteret understøtte en større grad af børneinddragelse og generel vidensbasering af i indsatsen for udsatte børn og unge.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Læs mere om Videnscenteret

Senest opdateret 17-05-2022

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her