Ny undersøgelse af seks temaer der udfordrer kommunerne

03-03-2022

Udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser hos børn og unge er et af de områder, der presser mange kommuner. Men hvorfor? Det belyses i en ny interviewundersøgelse, som stiller skarpt på i alt seks temaer på både børne- og voksenområdet, som kommunerne oplever som udfordrende.

Hvad er de store udfordringer på socialområdet, hvis man spørger kommunerne?

Det har Socialstyrelsen tidligere kortlagt i en stor kvantitativ undersøgelse, der udkom i foråret 2021. Nu har vi fulgt op med en kvalitativ undersøgelse for at få et bedre indblik i, hvad der ligger bag udfordringerne, og hvordan de håndteres. 

Udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

Arbejdet med børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser er et de områder, der har vist sig særligt udfordrende at håndtere for et meget stort antal kommuner.

Den nye undersøgelse indikerer, at det både skyldes en generel vækst i målgruppen og en øget kompleksitet: Kommunerne oplever, at en større andel af børnene og de unge har flere samtidige diagnoser og udfordringer (komorbiditet), fx psykiatriske problemstillinger.  

Det stiller store krav til specialtilbuddene og de fagprofessionelles kompetencer. Det kan blandt andet være vanskeligt for de fagprofessionelle at vurdere, hvor de skal starte med ”at tage fat” og vurdere, hvad der evt. skal betragtes som den primære problemstilling, hvis der er flere forskellige diagnoser og udfordringer i spil på samme tid.

Sundhedsrelaterede problemstillinger

Et andet af de områder, hvor mange kommuner oplever udfordringer, er i relation til somatiske problemstillinger.

Socialt udsatte voksne, voksne med psykiske vanskeligheder og voksne med handicap kan have en øget forekomst af somatiske problemstillinger og samtidig have behov for hjælp til fx at opsøge behandling. Her kan kommunerne bl.a. opleve at mangle sundhedsfaglige kompetencer og større indsigt i sundhedssystemet, så de kan være mere opmærksomme på somatiske problemer og støtte borgerne i kontakten med fx almen praksis.

Kommunerne har forskellige tilgange til at imødegå denne problemstilling - nogle steder har man fx gode erfaringer med at opkvalificere socialfaglige medarbejdere, og andre steder ansætter man sundhedsfagligt personale på socialområdet.

Fire øvrige temaer

Ud over de ovennævnte udfordringer beskrives fire yderligere temaer i den kvalitative undersøgelse, nemlig:

Temaer på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet

  • Borgerens nære netværk
  • Kommunernes samarbejde med civilsamfundet

Temaer på børne- og ungeområdet

  • Kvalitetsudvikling af indsatser og metoder med fokus på data og opfølgning
  • Overgangen mellem sektorer med fokus på samarbejde mellem kommune og regional psykiatri.

Resultaterne af interviewundersøgelsen er beskrevet i to rapporter:

Kortlægningen fra 2020/21

Du kan læse nærmere om kortlægningen af kommunernes oplevede udfordringer på det specialiserede socialområde i to tidligere udgivelser:

 

 

Senest opdateret 03-03-2022

Kontakt

Jeanette Birch Lauridsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her