Ny pulje til byhaver

17-08-2022

Social- og Boligstyrelsen åbner 1. oktober 2022 for en pulje, der skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.

Byhave

Vilkår for puljen


Puljen kan søges af ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Støtte


Der er afsat 3.5 mio. kr. årligt i årene 2022, 2023, 2024 og 2025.

Der gives støtte med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Det kan omfatte omkostninger til organisering, forskønnelse, planlægning og indretning af byhaver, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

Udvælgelseskriterier


Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: afstand til et grønt areal og antal boliger der vil få adgang til byhaven.
Ansøgningen skal vedlægges et overordnet budget for projektet.

Ansøgningsfrist


Der åbnes for et digitalt ansøgningsskema den 1. oktober 2022, og ansøgningsfristen er 1. december 2022.

Sådan søger du


Du skal indsende din ansøgning digitalt. Ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2022. 

Vejledning


Social- og Boligstyrelsen udgiver i september 2022 en vejledning, der guider gennem processen.

 

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer har netop været i høring og træder i kraft 1. september 2022.

Kontakt

Bolig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her