Ny indsats til de mest udsatte unge med rusmiddelproblemer

16-06-2022

MOVE+ er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling målrettet de mest udsatte unge. MOVE+ er en videreudvikling af MOVE, som har vist særdeles god effekt. Kommuner kan nu få støtte til at udvikle og implementere den nye indsats. Ansøgningsfristen er 7. september 2022 (bemærk ny frist).

En del kommuner har allerede implementeret metoden MOVE, som har vist gode resultater for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Nogle unge profiterer dog ikke tilstrækkeligt af MOVE og har svært ved at fastholde motivationen for behandlingen. Der er ofte tale om unge med psykiske lidelser og/eller komplekse sociale problemer.

Derfor videreudvikles metoden MOVE nu til MOVE+, hvor metoden kombineres med nye kerneelementer, der er særligt målrettet udsatte unge.

Elementerne i MOVE+

De indholdsmæssige og strukturelle elementer af MOVE fastholdes, men suppleres med en traumebevidsthed i behandlingen og fokus på inddragelse af den unges familie og netværk.

Der er også fokus på den unges samtidige problemer ved muligheden for at tilvælge moduler målrettet den unges eventuelle andre vanskeligheder og/eller diagnoser. Disse ekstra moduler udformes inden for en ramme af kognitiv adfærdsterapi.

Deltag i udviklingen af MOVE+

Socialstyrelsen tilbyder kommuner at deltage i modningen og udviklingen af MOVE+.

De deltagende kommuner får:

  • mulighed for at arbejde udviklingsorienteret med egen praksis
  • målrettet kompetenceudvikling
  • processtøtte til udvikling og implementering af MOVE+
  • lejlighed til erfaringsudveksling med andre kommuner.

Praktiske informationer

Ansøgningsrunden åbnes 16. juni 2022.

Målgruppen for ansøgningsrunden er kommuner, der allerede har implementeret MOVE eller er i gang med at implementere MOVE som individuel behandling i den ambulante stofmisbrugsbehandling, og som har lyst til at deltage i modningen og udviklingen af MOVE+.

Hent ansøgningsmaterialet her

Fristen for ansøgning er den 7. september 2022 (bemærk ny frist).

Læs mere om MOVE

Ansøgningsfristen var først fastsat til 24. august 2022, men er ændret til 7. september 2022. Nyheden er opdateret 28. juni 2022 med den nye frist. Red.

Senest opdateret 28-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her