Ny hjemmeside om sund seksualitet og grænser hos børn og unge med handicap

19-05-2022

Et nyt site formidler materialer, der lærer børn og unge med handicap om sund seksualitet, og hvordan man både viser sine egne grænser og respekterer andres. Hjemmesiden er udviklet af Socialt Udviklingscenter i samarbejde med Socialstyrelsen og en række handicaporganisationer.

Forskning viser, at børn og unge med handicap i højere grad end deres jævnaldrende bliver udsat for seksuelle overgreb. Det kan der være mange årsager til.

Nogle kan fx have kognitive handicap, som gør, at de har svært ved at sætte grænser og være klar over, hvornår noget er forkert. Eller de kan have verbale udfordringer, som gør det vanskeligt at udtrykke sig. Det kan sætte dem i en mere sårbar position - ikke mindst over for mennesker, de kender og stoler på. Også sociale medier kan være en særlig udfordring.

Nogle børn og unge med handicap kan også kan have svært ved at afkode andres signaler og dermed være i risiko for at krænke andre eller komme i situationer, de ikke kan overskue.

For at bidrage til en bedre forebyggelse lanceres nu en ny hjemmeside med materialer, som er udviklet af en række handicaporganisationer.

Det kan du finde på det nye site

På hjemmesiden kan børn og unge med handicap på en lettilgængelig måde lære om sund seksualitet og hvordan man kan sige til og fra og forstå fx andres kropssprog. Det forklares også, hvor man kan få hjælp, hvis man har været udsat for et overgreb.

Hjemmesiden præsenterer indholdet i et letforståeligt sprog og med enkle illustrationer, der understøtter teksten. Navigationen er holdt så simpel som muligt for at gøre det nemt at finde de emner, man gerne vil vide noget om – fra pubertet, lyst og kærester til deling af nøgenbilleder og følgevirkninger af overgreb.

Det nye site er især tænkt til fagpersoner og pårørende, der er i kontakt med børn og unge med handicap, og som kan støtte barnet eller den unge i at bruge hjemmesiden.

Se det nye site her

Baggrund og finansiering

  • Hjemmesiden er etableret af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med Socialstyrelsen.
  • Indholdet er leveret af Udviklingshæmmedes Landsforbund i dialog med Sammenslutningen af unge med handicap, ADHD-foreningen, Landsforeningen Autisme og CP Danmark.
  • Både Socialt Udviklingscenter SUS og organisationerne har modtaget puljemidler fra Socialstyrelsen til arbejdet.
  • Puljen havde til formål at understøtte forebyggelse af seksuelle overgreb ved at støtte initiativer, der styrker børnenes evne til grænsesætning og konflikthåndtering. Midlerne var afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018.
Senest opdateret 19-05-2022

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her