Netværksmøde: Boliger til mennesker med handicap

30-03-2022

Hør om lovgivning og opmærksomhedspunkter i forbindelse med byggeri og ombygning, når Bolignetværket holder sit årlige møde. Målgruppen er fagpersoner, der arbejder med fx indretning og ændringer af boliger til mennesker med nedsat funktionsevne. Vær med i enten Ishøj Strand 3. maj eller i Vejle 5. maj.

Bolignetværket holder sit årlige møde i maj, hvor vi har inviteret to eksperter i boliger til mennesker med handicap til at holde oplæg for os.

Det sker på dagen

Lone Sigbrand, pensioneret seniorkonsulent hos BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut, vil gennemgå de væsentligste lovmæssige forhold vedrørende boligbyggeri. Der vil også være mulighed for diskussion af konkrete problemstillinger, som I som deltagere måtte sidde med

Lars Holmsgaard fra Landsbyggefonden fortæller om opmærksomhedspunkter, når man bygger eller ombygger boliger. Alt afhængig af boligtypen vil det være forskellige lovgivninger, der gør sig gældende.

Mange kender til rammerne for lejeboliger, der tit er almene og derfor også skal følge almenboligloven. Samtidig skal man være opmærksom på det aktuelle bygningsreglements krav, som gælder både ved nybyggeri og ved til- og ombygning af eksisterende boliger. Men hvad er gældende, når det drejer sig om andre bygningstyper som enfamiliehuse, række- og kædehuse og etageboliger? Det bliver vi klogere på i dette oplæg.

På dagen vil der også blive rig mulighed for at møde kollegaer og fagfæller samt drøfte aktuelle udfordringer i sagsbehandling af boligsager.

Praktiske oplysninger

Netværket henvender sig til sagsbehandlere og terapeuter, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne. Netværket er altid åbent for nye deltagere.

Du kan deltage i enten Ishøj Strand den 3. maj 2022 eller i Vejle den 5. maj 2022. Programmet de to dage er ens, og tilmeldingsfristen er i begge tilfælde 8. april.

Pris inkl. forplejning: kr. 1200

Ishøj Strand 3. maj - program og tilmelding

Vejle 5. maj - program og tilmelding

Hvis du vil vide mere

Senest opdateret 30-03-2022

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her