National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

02-03-2022

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv afholder konference den 29. august 2022 i Odense. Vær med, når Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår sætter fokus på nogle af de faglige dilemmaer og potentialer, der ligger i det socialfaglige arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Social- og ældreminister Astrid Krag byder velkommen.

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Men praksis er ikke altid enkel. Inddragelse af børn og unge i egen sag rummer såvel faglige som menneskelige potentialer, men kan også indebære dilemmaer.

Mandag den 29. august 2022 sætter vi fokus på det socialfaglige arbejde med børn og unge i udsatte positioner og retter blikket mod både dansk og international viden om inddragelse, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv holder en stor konference.

Vær med, når de tre organisationer bag centret – Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår – sammen med gæster og eksterne oplægsholdere sætter fokus på både muligheder og udfordringer, viden og praksis, når principperne om inddragelse skal omsættes i hverdagen. 

Det kan du opleve på dagen

Social- og ældreminister Astrid Krag byder velkommen og introducerer til dagens tema.

Senere skal vi høre dagens første hovedtaler, Laura Lundy, der er professor i børns rettigheder ved Queen's University i Belfast og i jura ved University College Cork. Lundy vil tale om, hvordan vi omsætter børns ret til deltagelse og beskyttelse i praksis.

Efterfølgende vil Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO i VIVE, belyse børns perspektiver på børneinddragelse. Bengtsson tager udgangspunkt i en ny vidensopsamling.

Hanne Warming, professor ved Roskilde Universitet vil sætte fokus på, hvad vores børnesyn betyder for, hvordan vi møder barnet eller den unge.

Afslutningsvist skal vi møde tre unge mennesker fra C:NTACT, som fra scenekanten fortæller om at være vokset op som ’barn af systemet’. De vil give os indblik i, hvornår de har oplevet sig set og hørt, hvad det betyder, når det ikke sker, og hvorfor det i det hele taget er så afgørende at blive inddraget i egen sag.

Seks aktuelle videnssessioner

Dagen byder desuden på en række vidtspændende og aktuelle videnssessioner, hvor blandt andre Børns Vilkår, VIVE og Socialstyrelsen er på podiet.

Overskrifterne på de i alt seks sessioner er: Inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser, Børneinddragelse set fra barnets perspektiv, Børns fortællinger på Børnetelefonen om svigt, Adoption som indsats, Børneperspektiver i familieretlige sager samt Trivsel blandt anbragte børn og unge og vigtige elementer i den gode anbringelse.

Det praktiske

Målgruppen for konferencen er ledere og medarbejdere i kommuner og regioner samt andre aktører på det sociale område.

Konferencen afholdes den 29. august 2022 i Odeon, Odense kl. 9.00 – 16.10.

Deltagelse koster 595 kr. (ekskl. moms).

Tilmeld dig konferencen her 

Tilmeldingsfristen er den 17. juni 2022.

Se det fulde program for konferencen (pdf)

Om videnscenteret

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at oprette Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv for perioden 2021-2024.

Baggrunden for centret er, at børn og unge ikke inddrages nok i deres egne sociale sager, og at der ikke i tilstrækkelig grad arbejdes vidensbaseret.

Læs mere om videnscentret

 

Senest opdateret 14-06-2022

Kontakt

Oliver Kühn Hjerrild
Studentermedhjælper

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her