Lær at vurdere risikoen for vold og trusler

08-09-2022

Er du via dit arbejde i kontakt med borgere, der udøver vold i nære relationer, eller som selv er udsat for den? Socialstyrelsen tilbyder undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Forløbet giver dig kompetencer til at vurdere trussels- og sikkerhedsniveauet i det enkelte tilfælde.

Det skønnes, at omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd hvert år udsættes for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold. Volden går dog ofte under radaren. Opsporing og identificering af både de borgere, der udøver volden og dem der udsættes for den, er derfor vigtig.

Men det er også vigtigt, at kommuner og tilbud kan foretage en præcis risikovurdering og yde den rette hjælp i hvert enkelt tilfælde, så det forebygges, at volden fortsætter eller eskalerer.

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen derfor undervisning i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. SARA-V3 er specifikt udviklet til at risikovurdere situationer, hvor en person enten er udsat for eller udøver vold i nære relationer

Sådan er forløbet bygget op

Gennem undervisningsforløbene lærer fagpersoner at anvende SARA-V3. Forløbet giver kompetence til at vurdere trussels- og sikkerhedssituationen for de relevante borgere, så den rette indsats – herunder evt. sikkerhedsforanstaltninger - kan sættes i værk.   

Et undervisningsforløb består af fire dele:

Viden om vold i nære relationer

Faglig viden om vold i nære relationer er en forudsætning for at bruge værktøjet.  Fagpersoner, der ikke allerede har et godt kendskab til området, får derfor opkvalificering, så de kan anvende SARA-V3 med afsæt i socialfaglig viden.

Oplæring og certificering

Fagpersoner oplæres og certificeres i SARA-V3, så de kan anvende værktøjet i deres eget arbejde med målgruppen.

Metodesupervision

Fagpersoner tilbydes metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3 efter endt certificering, så deres kompetencer fastholdes, og værktøjet anvendes korrekt.

Implementeringsmøde

Ledere og nøglepersoner tilbydes at deltage på et implementeringsmøde, så fagpersoners anvendelse af SARA-V3 har de bedst mulige betingelser i praksis.

Socialstyrelsen har indgået aftale med sociolog og indehaver af virksomheden Risikovurderingskurser Pernille Bak om udbuddet af forløbet.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til fagpersoner, der enten direkte arbejder med personer, som er udsat for eller udøvere af vold i nære relationer, eller som potentielt kan møde dem (fx sagsbehandlere).

Implementeringsmøderne henvender sig til ledere og nøglepersoner. Deltagere kan fx komme fra specialiserede tilbud til voldsudsatte eller voldsudøvende personer eller myndighedsafdelinger eller sociale tilbud i kommuner.

Praktiske oplysninger

Det første undervisningsforløb starter i november 2022. Undervisningsforløbene afholdes løbende indtil december 2024 og annonceres både her på Socialstyrelsen.dk og på udbyderens hjemmeside.

Undervisningen er gratis og foregår på forskellige lokationer i Danmark.

Til undervisningsforløbene, der starter i november/december 2022, er der tilmeldingsfrist senest 14 dage før kursusstart. Der er plads til 20 deltagere pr. hold.

Du kan også læse mere på Risikovurderingskurser.dk v. Pernille Bak, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig undervisningen.

Info og tilmelding på Risikovurderingskurser.dk


Hvis du vil vide mere

Undervisningstilbuddet er en del af et større initiativ, der skal forebygge vold i nære relationer.

Læs om det samlede initiativ

 

Senest opdateret 08-09-2022

Kontakt

Benedikte Louise Sølvkjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her