Kurser for socialpsykiatrien: Du kan stadig nå det

17-08-2022

Recovery, sundhed, beskæftigelse, civilsamfund og forebyggelse af ensomhed. Eller misbrugsproblemer, helhed i indsatsen og borgerens progression. Tjek de populære kurser for socialpsykiatrien og få inspiration til din kompetenceudvikling i efteråret.

Er du leder eller medarbejder i socialpsykiatrien? Trænger du til nye input og er nysgerrig efter den nyeste viden? Så tjek de aktuelle kurser fra Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.

Kurserne er efterspurgte, men vi har fortsat ledige pladser. Tilmeld dig nu og vær sikker på at komme på netop det kursus, der kan give dig ny inspiration.

Tilmeldingen sker via Komponents hjemmeside, hvor man også kan læse mere om de enkelte tilbud.

Kursus om strategisk kompetenceudvikling til ledere af sociale tilbud

En styrket recovery-orientering er en proces, der kræver løbende ledelsesmæssig opmærksomhed og et strategisk blik på kompetenceudvikling. Tilmeld dig vores 2-dages kursus om ledelse af strategisk kompetenceudvikling, hvor der er fokus på, hvordan uddannelsesaktiviteter kan føre til reel og relevant udvikling af medarbejderne og dermed af praksis.

Læs mere om og tilmeld dig lederkurset her >>

1-dages videnskurser til medarbejdere

Recovery, uddannelse og beskæftigelse, helhed og sammenhæng i borgerens forløb samt misbrug er bare nogle af de temaer, som Socialstyrelsen sætter fokus på i videnskurserne, der alle varer én dag. Her får du den seneste viden om fx lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Kurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen. Socialstyrelsen kan derfor tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager:

Recovery-orienteret rehabilitering
Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de vigtigste delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om recovery-orienterede metoder og redskaber.

Uddannelse og beskæftigelse
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet i den sociale indsats og som en del af borgerens recovery-proces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, BIP, Job-First og CTI.

Helhed og sammenhæng i borgerens liv
Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, som kan opstå, når I vil skabe sammenhængende borgerforløb. Kurset opsummerer de vigtigste pointer fra forskning og praksis på området.

Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering. Bemærk, at kurset er målrettet socialpædagogiske medarbejdere og ledere i sociale tilbud. 

Borgerens udvikling og progression
Få viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Få inspiration til, hvordan du kan støtte borgerne i at blive en del af de fællesskaber, de ønsker. Få grundlæggende viden om betydningen af ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner i at opbygge sociale relationer og blive en aktiv del af fællesskaber.

Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Bliv introduceret for central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Senest opdateret 17-08-2022

Nyt kursustilbud i 2023

Kursustilbuddet er aktuelt i udbud og videreføres i 2023 med reviderede temaer og kurser. Tilmeld dig derfor nu, hvis du har særlig interesse i et eller flere af de nuværende emner.

Kontakt

Tanja Holm Strømkjær
Specialkonsulent