Konference: Udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

10-03-2022

Hvordan hjælper vi mennesker med psykiske vanskeligheder bedst, så de kan leve et godt liv og indfri deres ønsker og drømme? Det er omdrejningspunktet, når Socialstyrelsen holder en gratis konference på Nyborg Strand den 27. april 2022 om udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Tilmeldingsfrist: 4. april.

Vi ved, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan få det bedre og komme sig, hvis de får den rette hjælp, og får den i tide. Vi ved efterhånden også meget om, hvordan vi understøtter, at mennesker med psykiske vanskeligheder får et meningsfuldt og selvstændigt liv.

I de seneste tre år har en række initiativer haft fokus på at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. Det er sket som led i det samlede initiativ En styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ (2019-22).

Læs om det samlede initiativ

Hvad er der kommet ud af det hele? Hvad ved vi virker? Hvordan kan den indsamlede viden bringes i anvendelse og understøtte, at flere borgere komme sig? Og hvor er der fortsat udfordringer?

Det sætter vi nu fokus på en konference, hvor vi går tæt på den viden og de erfaringer, der er kommet ud af det samlede initiativ.

Det kan du opleve på dagen

Konferencen byder på oplæg og refleksioner fra Socialstyrelsen, Socialchefforeningen, social- og behandlingspsykiatrien, kommuner, kommunale og regionale tilbud, civilsamfundet, bruger- og interesseorganisationer og borgerne selv.

Direktør for Socialt Lederforum Bo Mollerup, Centerchef fra Rudersdal Kommune Lene Lilja Petersen og Henrik Kromann Hansen fra Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere vil debattere, hvordan den viden, vi har i dag, bliver omsat og bliver en fælles kvalitetsforståelse i socialpsykiatrien.

Der afholdes også sessioner, hvor man kan blive inspireret til god praksis inden for forskellige temaer som ’At arbejde koordineret med borgernes samlede livssituation’ og ’Støtte borgerne i at deltage i almene fællesskaber’.

Afslutningsvist sættes der fokus på den aktuelle danske spillefilm ’Rose’ af Niels Arden Oplev. Filmens hovedfigur er inspireret af instruktørens søster, som det meste af sit voksenliv har haft skizofreni. Hør Kirsten Arden Oplev (anden søster til instruktøren) fortælle om sine erfaringer som pårørende og refleksioner om filmen, der skildrer hendes og søsterens rejse til Paris. 

Praktiske oplysninger

Konferencen afholdes den 27. april 2022 kl. 10.00 – 16.00 på Hotel Nyborg Strand. Det er gratis at deltage.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for området, herunder:

  • Den politiske og administrative ledelse i kommuner og regioner
  • Sagsbehandlere samt ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
  • Borgere med psykiske vanskeligheder, pårørende samt bruger- og interesseorganisationer 
  • Foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med området
  • Forskere, undervisere og studerende. 

Tilmeldingsfristen er den 4. april 2022.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole.

Tilmeld dig konferencen og find program på SUS’ hjemmeside

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt Karin Toft-Christensen fra SUS, ktc@sus.dk, tlf.: 71 99 54 90.

 

Senest opdateret 10-03-2022

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her