Konference: Styrket samarbejde mellem sektorer

24-03-2022

Hvordan styrker vi den mentale sundhed hos børn og unge og sikrer sammenhængende indsatser af høj kvalitet? Vær med, når Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Center for ADHD holder konference 9. maj 2022 og få inspiration fra både ind- og udland til samarbejdet på tværs af sektorer.

Hvordan styrker vi samarbejdet på tværs af sektorer, så børn og unge, der har brug for hjælp, får en indsats, der både hænger sammen og er af høj kvalitet? Hvilke muligheder og udfordringer er der, og hvad har vi af viden fra både forskning og praksis?  

Det er på dagsordenen, når Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Center for ADHD sammen med gæster og eksterne oplægsholdere sætter hinanden stævne ved en stor konference den 9. maj 2022 på Hotel Nyborg Strand for at drøfte, hvordan vi sammen kan bidrage til en bedre mental sundhed for børn og unge.

Det kan du opleve på dagen

Første hovedtaler er Dr. Caroline White, som fortæller om, hvordan de i Manchester gennem de seneste 20 år har opbygget et helt unikt samarbejde mellem offentlige organisationer – nationale og kommunale – og aktører fra civilsamfundet.

Du kan desuden høre Sundhedsstyrelsen fortælle om de faglige hovedpointer i de nationale kliniske retningslinjer til børn og unge med ADHD eller autisme, og hvordan man arbejder med retningslinjerne i praksis.

Professor emeritus og børnesundhedsforsker Bjørn Holstein giver et indblik i, hvad forskningen siger om mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år, og afslutningsvis vil centerchef i Center for ADHD Marie Stegger Sørensen fortælle om tidligt forebyggende indsatser med særligt henblik på data om effekt og økonomi.  

Aktuelle videnssessions

Dagen byder desuden på forskellige aktuelle videnssessioner. Vær fx med, når Region Hovedstaden beretter om arbejdet med at styrke den tværsektorielle indsats i nærmiljøet til gavn for børn og unges mentale sundhed.

Du kan også blive klogere på, hvordan forældreprogrammer støtter børn med ADHD eller autisme med fokus på både det faglige perspektiv og forældrenes perspektiv, eller høre Sundhedsstyrelen fortælle om arbejdet med tidlig opsporing og samarbejde imellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien.

Det praktiske

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder i PPR eller på social- eller sundhedsområdet, og som ønsker at styrke det tværsektorielle samarbejde og sammenhængskraften mellem region og kommune.

Pris for deltagelse: 1.150 kr. ex moms.

Tilmeldingsfrist med EAN-nummer: 8. april 2022
Tilmeldingsfrist med betalingskort: 25. april 2022

Se programmet for konferencen og tilmeld dig her

 

Senest opdateret 24-03-2022

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her