Konference: Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

20-01-2022

PTSD, angst og depression er blot nogle af de mulige senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Hvordan kan vi blive bedre til at identificere og hjælpe de mennesker, det drejer sig om? Deltag i konferencen den 21. april 2022 på Nyborg Strand og få indblik i en vigtig og ofte tabuiseret problemstilling.

OVERTEGNET: Der er nu lukket for tilmeldinger

Vi har ikke præcise tal på, hvor mange børn og unge, der oplever seksuelle overgreb. Vi har heller ikke sikker viden om, hvor mange voksne, der lider under følgevirkningerne af overgreb, de var udsat for som børn eller unge.

Men vi ved efterhånden en del om, hvordan senfølger efter seksuelle overgreb kan komme til udtryk gennem alvorlige problematikker i voksenlivet som fx posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Tvangsforestillinger, spiseforstyrrelser, stofmisbrug samt selvskadende eller suicidal adfærd er andre kendte senfølger.

Hjælpen og støtten til voksne med senfølger udfordres af, at der generelt er en tabuisering af seksuelle overgreb i samfundet. Og også af, at fagprofessionelle kan mangle viden om området og indsigt i problematikkerne. Fx om hvad senfølger er, hvordan voksne med senfølger kan identificeres, og hvor de skal henvises til for at modtage behandling.

Som led i en politisk handlingsplan, der blev vedtaget sommeren 2021 for at sikre mennesker med senfølger en bedre og mere koordineret indsats, afholdes nu en konference. Her giver vi indblik i området og sætter fokus på, hvordan vi som fagprofessionelle møder og hjælper voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Seksuelt misbrug af børn og unge er noget af det værste, der findes. Det giver mennesker dybe ar på sjælen og har store konsekvenser langt ind i voksentilværelsen. Men vi skal gøre alt for, at det ikke bliver en livstidsdom. Konferencen er et skridt på vejen til at udbrede viden om senfølger, så medarbejdere, der møder mennesker med senfølger, får redskaber til at tage snakken med den enkelte, så tabuet kan brydes og de kan få den rette hjælp.

 Astrid Krag, social- og ældreminister


Det sker på konferencen

Om formiddagen vil der være flere oplæg i plenum. Landsforeningen Spor og Socialstyrelsen introducerer først til problemstillingens betydning og de udfordringer, der er på området.

Senere skal vi høre den norske professor Anna Louise Kirkengen sammenfatte, hvad vi ved om de mange måder, som senfølger efter seksuelle overgreb kan vise sig på, og hvordan de kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner.

Bagefter fortæller psykiateren Cæcilie Böck Buhmann om, hvad det indebærer at arbejde ud fra en traumebevidst tilgang (TBT) og hvordan man gør i praksis.

Om eftermiddagen kan der vælges mellem fire forskellige workshops, der har hver sit perspektiv på arbejdet med borgere med senfølger. En workshop har særligt fokus på mødet med borgeren, en anden på borgere med samtidigt misbrug og en tredje på udsatte grønlændere i Danmark med senfølger. Den fjerde og sidste workshop, der kan vælges, fokuserer på hvad der skal til for at få en politisk vedtaget handleplan på senfølgeområdet som kommune.

Dagen afsluttes med psykologen Lars J. Sørensens oplæg om sammenhængen mellem overgreb og skam som en yderligere dimension til at forstå senfølgernes komplekse karakter.

Det praktiske

Konferencen holdes den 21. april på Hotel Nyborg Strand og arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Det er gratis at deltage.

Fagfolk kan møde voksne, der lider af senfølger, i mange forskellige sammenhænge som fx jobcenter, socialforvaltning, psykiatri, sygehusvæsen, botilbud, boformer for hjemløse, væresteder, misbrugsbehandling og krisecentre. Konferencen henvender sig derfor til et bredt udsnit af ledere og fagprofessionelle.

Tilmeldingsfrist: 31. marts 2022

Tilmeldingen foregår via på Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside, hvor programmet også kan hentes:

Se programmet og tilmeld dig konferencen hos på SUS.dk


Nyheden er opdateret 28. januar med oplysning om, at konferencen er overtegnet, og der er lukket for tilmeldinger. Red.

Senest opdateret 28-01-2022

Kontakt

Sidsel Høgh Engqvist
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

Handlingsplanen til en styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb (2021) er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside. 

Hent handlingsplanen (pdf)

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her