Konference: Frivillighed 2022

02-09-2022

Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen, der er i år løber af stablen 2. november i Odense.

Der har gennem de seneste år været stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. 

I Danmark er der en lang tradition for, at civilsamfundet og den offentlige sektor samarbejder om at løse sociale problemstillinger og gennemføre initiativer til gavn for udsatte borgere. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden, og begge parter kan få udbytte af tværgående samarbejder.

Det sætter vi mere fokus på ved årets frivillighedskonference, Frivillighed 2022, der afholdes i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Komponent og KL.

Om dagens program

Konferencens formål er at give kommuner og regioner viden og redskaber til at forbedre samarbejdet med civilsamfundet for at styrke frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

I løbet af dagen er der bl.a. oplæg om:  

Fra offentlig service til frivillighedens velfærdssamfund
Forventning og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund 
Socialkompasset - et konkret værktøj, som skaber synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne.
Recoveryorienteret rehabilitering – hvordan understøtter vi borgere i at deltage i fællesskaber i civilsamfundet?
Handicap, frivillighed og deltagelse
På konferencen har vi i år særligt fokus på at have tid til de gode samtaler og diskussioner om udfordringer og perspektiver i samarbejdet mellem civilsamfundsinitiativer og kommunerne.

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes 2. november i Odense Congress Center.

Pris: 1975 kr. eks. moms.

Der er tilmeldingsfrist 20. september. Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Det vil være muligt at melde sig til efter fristen, hvis der er ledige pladser, men bemærk at konferencen tidligere har været overtegnet.

Tilmeldingen foregår hos Komponent, hvor man også kan få yderligere oplysninger og se et detaljeret program.

Tilmelding, program og yderligere info

Senest opdateret 02-09-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her