Kommuner kan nu ansøge om at få del i rammen til fornyelse af bymidter for 2022

25-08-2022

I aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 er der i perioden 2022-2027 afsat midler til fornyelse af bymidter.

Et torv

I aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne er der i perioden 2022-2027 afsat midler til fornyelse af bymidter. 

Social- og Boligstyrelsen har udsendt brev til de kommuner, som i 2022 er berettigede til at gøre brug af den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter.
De 72 kommuner anmodes om at tilkendegive hvorvidt de ønsker at få del i rammen ved at indsende ansøgning herom til Social- og Boligstyrelsen.

Rammen til fornyelse af bymidter kan anvendes i bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Hertil kommer de fire ø-kommuner Læsø, Samsø, Ærø og Fanø, hvor største by har under 4.000 indbyggere.
Disse fire ø-kommuner kan anvende bymidterammen i deres største by.

Den 1. januar 2022 er der ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik 120 byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, hvortil kommer største by i de fire ø-kommuner.
De sammenlagt 124 byer, som er målgruppen for bymidterammen, er fordelt på 72 kommuner. De 124 byer har sammenlagt ca. 976.000 indbyggere.

Kommunerne kan anvende bymidterammen i de 124 byer til områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, forbedring af friarealer, midlertidig og permanent genhusning samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger.

Den på finansloven fastsatte statslige bevilling til fornyelse af bymidter udgør 24,2 mio. kr. i 2022.

Kontakt

Bolig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her