Initiativ til fremme af genbrug af bærende konstruktioner sendes i offentligt udbud

07-07-2022

I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af pulje til strategi for bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen udbydes nu en opgave, som skal fremme, at de bærende konstruktioner i en eksisterende bygning bevares ved ombygning. Opgaven består af en række analyser og en guide til bygningsejere og rådgivere.

Initiativet skal medvirke til fremme af ombygning af eksisterende bygninger, hvor de bærende konstruktioner genbruges, frem for nedrivning og nybyggeri.

Opgaven består af 3 faser, der løbende kortlægger de bygningstyper, der indeholder det største potentiale for genbrug af bærende konstruktioner.
Potentialet afgøres af parametrene: Totaløkonomi, sikkerhed, sundhed, miljø og klima.

Fase 1 

udgør et litteraturstudie og en større analyse, der skal belyse potentialet for genbrug af bærende konstruktioner i eksisterende bygningsmasse bygget i perioden 1930-1995.
Analysen skal indsamle tilstrækkelig data til at danne et overblik over, hvor meget der er bygget i perioden fordelt på bygningstyper.
Hertil kommer en analyse af hvilke regler og normer, der historisk har haft betydning for genbrug af bærende konstruktioner.
Fase 1 afsluttes med en vurdering af hvilke bygningstyper, der har det største potentiale for genbrug af de bærende konstruktioner.
Der skelnes mellem større byggeri og enfamiliehuse.

Fase 2

undersøger, hvilke barrierer bygningsejere og rådgiver oplever, når der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal foretages en ombygning af eksisterende byggeri frem for nedrivning og nybyg.
Hertil kommer udarbejdelse af en case samling, der skal eksemplificere, hvordan en ombygningsproces foregår og vise hvordan risiko kan reduceres.

Fase 3 

er en guide til bygningsejere og rådgivere. Guiden skal bl.a. understøtte bygningsejerens udvikling af en ombygningsstrategi.
Der skal også guides til at få udarbejdet bedre forundersøgelser af det eksisterende byggeri, men også indeholde bud på mulige konceptløsninger og forretningsmodeller for genbrug af de bærende konstruktioner.
Hensigten er bl.a. at reducere den økonomiske risiko ved et ombygningsprojekt og øge mængden af bærende konstruktioner, der genbruges til fordel for mindre affald og lavere klimapåvirkning.

I udbuddet efterspørges dybdegående indsigt i byggeskik, regler og normer, samt erfaring med projektering af bærende konstruktioner i ombygning af eksisterende bygninger.
Derudover er kompetencer inden for bl.a. adfærdsdesign, dataanalyse, konsekvensvurdering af miljø og klimabelastning, kommunikation og grafisk formidling efterspurgt.

Der er tilbudsfrist den 26. august 2022 kl. 10:00, og Social- og Boligstyrelsen forventer at indgå kontrakt med vinderen omkring uge 42.
Det samlede honorar er fast og udgør 1,7. mio. kr. Tilbuddene evalueres efter princip om omvendt licitation. Opgaven forventes løst fra ultimo oktober 2022 til medio 2023.

Vil du vide mere?

Læs udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet her

 

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her