Informationsmøde: Få støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

17-08-2022

Vil I hjælpe udsatte ledige i kommunen i job? Så er det muligt med en særlig helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse. Hør mere den 26. eller 29. august om, hvordan I kan få støtte til implementeringen, når Socialstyrelsen inviterer til infomøde online.

Borgere med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder står meget ofte uden job. Mange vil gerne arbejde, men har – måske gennem længere tid – haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at hjælpe disse borgere i job er der behov for en sammenhængende indsats, der tager højde for deres ofte komplekse vanskeligheder.

Det er ideen med indsatsmodellen Social støtte i overgang til og fastholdelse af job, hvor socialforvaltningen og jobcenteret arbejder tæt sammen. Udsatte ledige får en samlet plan og hjælpes hurtigt ud på en arbejdsplads, der passer til den enkeltes ønsker og ressourcer. Sideløbende ydes intensiv social støtte efter metoden Critical Time Intervention (CTI).

Infomøder ultimo august

Modellen er tidligere afprøvet med positive resultater. Der er både flere udsatte borgere, som får et helt almindeligt job, flere, der kommer i støttet beskæftigelse, og borgerne får også en bedre trivsel.

Derfor yder Socialstyrelsen nu gratis implementeringsstøtte, så indsatsen kan udbredes flere steder i landet.

Lyder det som noget for jeres kommune, så vær med enten den 26. eller den 29. august 2022 over skærmen, når vi holder informationsmøde.

Her præsenterer vi først projektet; både modellen i sig selv og den støtte, man kan få til implementering og kompetenceudvikling. Vi fortæller også om ansøgningsprocessen, og bagefter er der lejlighed til at stille spørgsmål, som vi besvarer i plenum.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage i infomøderne. Der er tilmeldingsfrist til begge møder kl. 10 dagen før. Programmet er ens de to dage, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalenderen.

Tilmeld dig infomødet 26. august 

Tilmeld dig infomødet 29. august

Vil I vide mere…?

Interesserede skal anvende et særligt skema til ansøgningen, som skal indsendes senest den 7. september 2022.

Læs mere om projektet og find ansøgningsmateriale

 

Senest opdateret 17-08-2022

Kontakt

Louisa Prehn-Jacobsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her