Inddragelse af borgere i sagsbehandlingen på handicapområdet

21-04-2022

Få inspiration til, hvordan man kan inddrage både børn, unge og voksne borgere i sagsbehandlingen. Vær med enten den 30. maj eller den 31. maj 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, og hør nye perspektiver fra DUKH, forskningen og den kommunale praksis.

Mange borgere med et handicap har behov for støtte og hjælp. Uanset hvilket handicap borgeren har, er det et centralt aspekt af sagsbehandlingen, at borgeren bliver inddraget. Og det er uanset, om det er børn, unge eller voksne.

Vi ved også, at inddragelse bidrager til, at borgerne i højere grad får den støtte, som de har behov for, at de bliver mere tilfredse med støtten, og at de oplever støtten som mere meningsfuld.

Inddragelse står allerede højt på dagsordenen i landets kommuner. Men det opleves også mange steder vanskeligt. For hvordan sikrer man god inddragelse, en god dialog og et godt samarbejde med borgeren?

Har I i jeres kommune lyst til at få ny viden og inspiration til arbejdet, så vær med, når Socialstyrelsen i slutningen af maj måned tilbyder en virtuel temadag om borgerinddragelse på både børne- og voksenhandicapområdet.

Det kan du opleve på temadagene

Hvad er reglerne på området og hvad stiller de af krav til inddragelse i sagsbehandlingen? Det sætter Ankestyrelsen fokus på i temadagens første oplæg, hvor vi hører om lovgivningen på området.

Herefter udfolder Socialstyrelsen forskellige socialfaglige aspekter af borgerinddragelse. VISO vil fortælle om centrale erfaringer fra taskforcens arbejde på handicapområdet, mens Socialstyrelsens handicapkontor fortæller om inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser.

Herefter vil VIVE fremlægge pointer fra en analyse, de har lavet for Det Centrale Handicapråd, som belyser sagsbehandlingen fra både borgernes og sagsbehandlernes perspektiv.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) vil give et indblik i erfaringerne fra den rådgivning, de yder, inden vi runder af med et oplæg fra Aarhus Kommune om, hvordan man i praksis kan arbejde med inddragelse på børnehandicapområdet.

Praktiske oplysninger

Temadagen er gratis og henvender sig til dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler på myndighedsområdet.

Temadagen afholdes virtuelt og tilbydes både den 30. og den 31. maj 2022, begge dage kl. 9.00-12.10 med samme program. Man kan derfor deltage der, hvor det passer bedst.

Tilmeldingsfristen er den 27. maj 2022 kl. 12.00, uanset hvilken dag man ønsker at deltage.

Se programmet og tilmeld dig temadagen 30. maj

Se programmet og tilmeld dig temadagen 31. maj

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 9.00 dagen før temadagen

Om taskforcen på handicapområdet
Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder fire årlige temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte formidlings- og læringsforløb samt lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges via Socialstyrelsen.dk.

Læs mere om taskforcens tilbud til kommunerne

Senest opdateret 21-04-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her