Hvidbog om rehabilitering til gratis download

22-08-2022

Hvad er rehabilitering i nutidig kontekst? Det beskrives i den nye hvidbog, der tegner et fælles billede af begrebet på tværs af velfærdsområderne og giver fem overordnede anbefalinger. Hvidbogen blev udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i foråret og kan nu også fås digitalt.

Der er næppe tvivl om, at begrebet om rehabilitering for længst har slået rod også i en dansk kontekst.

Med den nye hvidbog bliver der sat endnu mere fokus på, at den rehabiliterende indsats tager  udgangspunkt i personens indefra-perspektiv, håb og drømme. Der er i dag bred enighed om, at man med dette afsæt kan styrke borgernes funktionsevne, trivsel, livskvalitet og mulighed for at leve et selvstændigt liv – med de mange både menneskelige og samfundsmæssige gevinster, dette kan give.

Men på tværs af velfærdsområder, forvaltninger og fagområder kan der også være mange forskellige begrebsforståelser i spil. Det er der nu rådet bod på.

Med lanceringen af den nye Hvidbog om rehabilitering i foråret er der for første gang skabt en bred konsensus om begrebet rehabilitering. En lang række aktører og interesserenter – herunder Socialstyrelsen – har bidraget aktivt til arbejdet med bogen, og det har nu givet et nyt fælles afsæt for rehabiliteringsarbejdet.

Fem anbefalinger

Hvidbogen er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark og udkom første gang i 2004. Meget er sket siden da, bl.a. har kommunerne overtaget ansvaret for flere rehabiliteringsopgaver, flere personer oplever psykiske lidelser, og flere lever længere med kroniske, langvarige og/eller uhelbredelige sygdomme. Det forudses derfor også, at flere vil få behov for rehabilitering.  

Hvidbogen har til formål at:

  • Styrke rehabilitering som praksis
  • Sætte fokus på nødvendigheden af rehabilitering
  • Skabe konsensus om rehabilitering på tværs af velfærdsområderne
  • Udvikle begrebsapparatet inden for rehabilitering.

Desuden præsenterer bogen fem anbefalinger med henblik på at sikre de bedste standarder og rammer for fremtidens rehabilitering i Danmark:

  • Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering
  • Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder sårbare grupper, børn og pårørende
  • Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer
  • Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder
  • Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres.

Vil du vide mere?

Hvidbog om rehabilitering blev udgivet i trykt version ultimo marts 2022 og kan nu også downloades gratis:

Hent hvidbogen som pdf hos Rehabiliteringsforum Danmark

Hvidbogen kan købes i den trykte udgave eller hentes som lydbog. Se under "Udgivelser" på linket nedenunder og scroll ned:

Bestil trykt udgave eller hent lydbog hos Rehabiliteringsforum Danmark

Hvidbogens definition af rehabilitering

”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.

Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.”

Senest opdateret 22-08-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her