Høring: Udbud på KaS-området i VISO

29-03-2022

Er du eller din organisation interesseret i at komme med input til VISOs udbud af ydelser om seks specifikke handicapområder? Så deltag i vores høring, der nu er åbnet. Det endelige udbudsmateriale forventes at blive annonceret medio maj.

Socialstyrelsen sender udvalgte dele af udbudsmaterialet om det kommende udbud af VISO-ydelser på KaS-området (Koordinering af Specialrådgivning) i skriftlig høring.

Udbuddet drejer sig om ydelserne specialrådgivning, udredning, kurser, vidensarbejde og materialeproduktion i forbindelse med seks målgrupper på handicapområdet.

Målgrupperne er:

  • børn og unge med døvblindhed
  • børn og unge med hørenedsættelse
  • unge og voksne med synsnedsættelse
  • børn og unge med synsnedsættelse
  • børn, unge og voksne med epilepsi
  • førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder.

Høringsperioden løber til og med 25. april.

Afgivelse af høringssvar

Under høringsperioden har alle interesserede, herunder tilbudsgivere og bruger-/interesseorganisationer, mulighed for at komme med input.

Følgende materiale kan kommenteres:

  • Udbudsbetingelser herunder ydelsesbeskrivelse samt et sæt af spørgsmål/svar og tilhørende vurderingstekst
  • Skabeloner for tilbudte medarbejdere, metoder og faglige tilgange, udredningstyper, vidensarbejde, materialeproduktion samt evt. underleverandører.

Find udbudsmateriale og høring her

Det endelige udbudsmateriale forventes at blive annonceret medio maj.

Læs mere om KaS (Koordinering af Specialrådgivning)  

Det fremgik tidligere, at høringen ville åbne 4. april 2022. Høringen er dog åbnet allerede i dag 30. marts, og nyheden er derfor opdateret. Red.

Senest opdateret 30-03-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her