Høring om diverse ændringer af bygningsreglementet med ikrafttrædelse 1. juli 2022

03-05-2022

Med udkastet til ændringen af BR18 pr. 1. juli 2022 lempes der på bestemmelserne for midlertidige indendørs arrangementer samt bestemmelserne vedrørende midlertidig overnatning.
Endvidere er der en række ændringer af reglerne om lovliggørelse af ulovligt byggeri.

Bekendtgørelsesudkastet kan inddeles i fire overordnede kategorier:

  • Midlertidige indendørs arrangementer
  • Midlertidig overnatning
  • Lovliggørelse
  • Beredskabernes arbejde i henhold til beredskabslovens § 12
     

Midlertidige indendørs arrangementer:

Med afsæt i et politisk ønske tilpasses de administrative regler for godkendelse af midlertidige indendørs arrangementer. Tilpasningen af reglerne vil betyde, at de midlertidige indendørs arrangementer rundt i landet kan godkendes lokalt i de enkelte kommuner.

Midlertidig overnatning:

Den endelige overførsel af reglerne om midlertidig overnatning fra beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter til bygningsreglementet pr. 1. januar 2022 har skærpet reglerne utilsigtet.
Der lempes derfor på reglerne om midlertidig overnatning. Samtidig er godkendelsen af midlertidige overnatninger gjort mere smidig.

Lovliggørelse:

Styrelsen er blevet opmærksom på, at der er udfordringer med at lovliggøre byggeri i de tilfælde, hvor byggeriet er opført efter de tidligere regler, hvor der ikke har været krav om anvendelse af en certificeret statiker.

Med tilpasningen af reglerne om lovliggørelse er der søgt opsat præcise rammer for, hvorledes en lovliggørelse af et ulovligt byggeri kan ske.
Samtidig er der givet mulighed for, at bygherren kan vælge at anvende de tekniske krav, som er gældende i dag.

Beredskabernes arbejde i henhold til beredskabslovens § 12:

Redningsberedskabets akutte indkvarteringer undtages for reglerne i bygningsreglementet, i det det akutte aspekt ikke gør det praktisk muligt inden indkvarteringen at søge byggetilladelse eller benytte bygningsreglementets regler om midlertidig overnatning, da disse bestemmelser på grund af frister og sagsbehandling ikke kan anvendes. 

De konkrete krav fremgår af det udkast til bestemmelser, der netop er sendt i høring. Der er adgang til høringsmaterialet via Høringsportalen.

Læs høringsmaterialet her

Høringen finder sted fra den 3. maj 2022 til den 31. maj 2022.

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her