Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

27-01-2022

Er I bekymret for en uhensigtsmæssig afspecialisering på jeres område? Socialstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 27. januar til 24. februar 2022.

Nogle målgrupper på handicap- og udsatteområdet er meget små eller har særligt komplekse problemstillinger. I disse situationer kan der opstå en bekymring for, om den enkelte kommune har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde højt specialiseret viden og erfaring.

Socialstyrelsen afholder derfor hvert år en skriftlig høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

Indsendelse af høringssvar

Der kan indsendes høringssvar her fra Socialstyrelsen.dk, når høringsperioden åbner 27. januar og frem til og med 24. februar 2022.

Høringssvar kan indsendes via denne side

  Infografik: Indsendelse af høringssvar fra den 27. januar til 24. februar via Socialstyrelsens hjemmeside. Kontakt Lene Lauridsen eller Lisbeth Brødbæk ved spørgsmål.

Den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen har via Den Nationale Koordinationsstruktur til opgave at søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Se video om den nationale koordinationsstruktur

Nyheden blev oprindelig oprettet 13. januar 2022. Den er relanceret  27. januar i forbindelse med åbningen af høringsperioden.

Der er ikke foretaget ændringer i nyheden fraset justering af linktekst til indsendelse af høringssvar.

Senest opdateret 27-01-2022

Kontakt

Lene Louise Lauridsen
Specialkonsulent

Kontakt

Lisbeth Bojer Brødbæk
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her