Hjælp gravide med et skadeligt forbrug af rusmidler og deres børn

09-09-2022

Det kan påvirke barnet alvorligt, hvis moren har et skadeligt forbrug af alkohol, stoffer eller medicin under graviditeten. Socialstyrelsen udgiver to forløbsbeskrivelser til kommunerne med anbefalinger til, hvordan de bedst kan tilrettelægge indsatsen for både kvinder og børn.

Misdannelser i knogler og nyrer. Nedsat syn og hørelse. Udviklingshæmning. Adfærdsforstyrrelser. Og mange andre og forskelligartede symptomer.

Listen over de negative effekter, det kan have for børn, hvis deres mor har haft et skadeligt forbrug af alkohol eller andre rusmidler under graviditeten, er lang.

Men den enkelte gravides forbrug af alkohol og stoffer kan være svært at opspore og der vil ofte være andre komplekse sociale problemer involveret, som kan gøre at barnets vanskeligheder ikke bliver relateret til rusmiddelforbruget. Det kan betyde, at de måske ikke får den rette hjælp og støtte.

Anbefalinger til kommunerne

På den årlige FASD-dag (se boks) udgiver Socialstyrelsen to nye forløbsbeskrivelser med anbefalinger til,  hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge en specialiseret indsats, der kan hjælpe disse kvinder og børn.

Et helt centralt punkt i indsatsen for de gravide er det store behov for samarbejde og koordination på tværs af de kommunale og regionale tilbud og indsatser. Særligt mellem den kommunale familieafdeling, - rusmiddelbehandling og familieambulatorierne. Målet er et sammenhængende og individuelt tilpasset forløb, som kan reducere risikoen for skader og følgevirkninger hos både mor og barn.  

Hent udgivelsen om gravide med skadeligt forbrug af rusmidler (pdf)

Forløbsbeskrivelsen om børnemålgruppen har særligt fokus på, at eksponeringen for rusmidler opspores og følgevirkningerne identificeres, så barnet bliver mødt med forståelse for sine vanskeligheder og får mulighed for at vokse op i trygge rammer.

Det kræver blandt andet omsorgspersoner, der kan tage de rette hensyn og tilpasse krav og stimuli, så de bedst muligt understøtter barnets udvikling.

Hent udgivelsen om børnemålgruppen (pdf)

Opsporing og grundig udredning

De to forløbsbeskrivelser er blevet til i en samlet proces og supplerer hinanden.

Begge har som gennemgående fokus, hvordan en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i høj grad kan bidrage til imødegå den enkeltes vanskeligheder, forebygge fosterskader og fremme rehabilitering og recovery for alle involverede. Forudsætningen er – udover opsporingen – en grundig udredning, baseret på viden om de to målgruppers specifikke behov.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører

Forløbsbeskrivelserne er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af højt specialiserede indsatser. Udgivelserne kan også have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgrupperne, ligesom de kan være relevante for pårørende og interessegrupper.

Begge forløbsbeskrivelser er udarbejdet i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og repræsentanter fra de regionale familieambulatorier, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og relevante bruger- og interesseorganisationer.

Senest opdateret 09-09-2022

FASD-dag den 9. september

Socialstyrelsen udgiver forløbsbeskrivelserne den 9. september, der er den årlige FASD-dag.

FASD står for Fetal Alchohol Spectrum Disorder, der er samlebetegnelsen for medfødte skader som følge af udsættelse for alkohol i fostertilværelsen.

Kontakt

Helle Rotbøll Randløv
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her