Genudbud: VISO-ydelse om senfølger efter seksuelle overgreb

28-02-2022

Socialstyrelsen genudbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning vedrørende senfølger efter seksuelle overgreb. Tilbudsfristen er den 21. marts 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har besluttet at lave en ny udbudsrunde vedrørende senfølger om seksuelle overgreb. Det skyldes, at VISO vurderer, at den udbudte samlede ramme på 19.500 timer, som er fordelt på minimum fire leverandører, ikke er tilstrækkelig.

Udbudsrunden vedrører VISOs ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet – mere specifikt senfølger efter seksuelle overgreb. Desuden indeholder udbuddet en option på køb af vidensydelser.

Socialstyrelsen ønsker at indgå delkontrakt med flere leverandører på denne delaftale. Antallet af ønskede leverandører på delaftalen vil fremgå af udbudsmaterialet.

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er 21. marts 2022 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra 1. juni 2022 til 30. april 2027.

Yderligere oplysninger om udbuddet

Senest opdateret 28-02-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her