Frivilligcentre kan nu søge om at komme på finansloven

30-09-2022

Der er udmeldt en ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Ansøgningsfrist: 11. november 2022 kl. 12:00.

Frivilligcentrene skulle tidligere søge gennem en ansøgningspulje for få dækket deres grundfinansiering, men har siden 2020 i stedet kunnet søge om at blive optaget på finansloven. Socialstyrelsen har på den baggrund udmeldt årets ansøgningsrunde. 

Formålet med ændringen er dels at give etablerede frivilligcentre større budgetsikkerhed og en mere stabil likviditet. Og dels at mindske de administrative ressourcer, som frivilligcentrene bruger på at søge om grundfinansieringsmidler.

I forlængelse heraf er formålet med ansøgningsrunden at give mulighed for, at eksisterende frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan optages på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Hvad er et frivilligcenter?

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune.

Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Med andre ord retter frivilligcentrenes tilbud sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 11. november 2022 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningsrunden kan søges af frivilligcentre, der er etableret som enten selvejende institutioner eller frivillige foreninger, og som opfylder ovenstående definition af et frivilligcenter.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her