Fra april 2022 udbetales tilskud fra Socialstyrelsen udelukkende til NemKonto

02-05-2022

Ny tilskudsportal i Socialstyrelsen betyder ændringer for alle modtagere af tilskud. Udbetaling vil fremover kun ske til NemKonto tilknyttet organisationens CVR-nummer.

I marts har Socialstyrelsen delvist taget en ny tilskudsportal i brug. Det medfører en række ændringer af, hvordan tilskudsmodtagere fremover modtager udbetaling.

For at modtage udbetaling fra Socialstyrelsen skal alle tilskudsmodtagere have oprettet en NemKonto tilknyttet organisationens CVR-nummer.

Tidligere indsendte kontooplysninger på udbetalingsblanketter er dermed ikke længere gældende. Såfremt organisationen allerede har en NemKonto, er det ikke nødvendigt at oprette en ny. Fremadrettet skal der desuden ikke indsendes en udbetalingsblanket.

Læs mere om NemKonto her

Såfremt organisationens NemKonto er under oprettelse, og et tilskud er på vej til at blive udbetalt, er det vigtigt, at Socialstyrelsen bliver informeret om dette. Ellers vil udbetalingen fejle og sagsbehandlingen blive forlænget.

Det er fremover ikke muligt for Socialstyrelsen at udbetale tilskud på P-nummer niveau. Tilskud, som tidligere er blevet udbetalt til P-nummer, vil fremover blive udbetalt til CVR-nummer.

Læs mere om udbetaling af tilskud her

Ny tilskudsportal i Socialstyrelsen          

Fra slutningen af marts 2022 har ansøgninger om tilskud på udvalgte puljer kunne indsendes via Socialstyrelsens Tilskudsportal. Det fremgår af den enkelte puljeside, hvordan der kan ansøges.

Der arbejdes fortsat på, at kommunikation med Socialstyrelsen om eksisterende, aktive ansøgninger og tilskudssager også kan foregå via Tilskudsportalen. Det vil fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside og nyhedsbrev, når der bliver åbnet op for denne mulighed.

Vejledning og yderligere information om Tilskudsportalen vil løbende blive gjort tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål kan rettes til Socialstyrelsen på e-mail tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk samt på telefon 72 42 41 33 i hverdage mellem 10 og 14.

Læs mere om den nye tilskudsportal her

 

 

 

Senest opdateret 02-05-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her