Forlængelse af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse

18-03-2022

Den frivillige bæredygtighedsklasses testfase er rigtig godt i gang. For at opnå indsamling af så mange erfaringer som muligt fra de tilmeldte byggeprojekter forlænges testfasen til 1. november 2023.

Den frivillige bæredygtighedsklasse har siden maj 2020 testet ni krav til bæredygtighed, der bl.a. indeholder krav til indeklima og bygningers energibehov.
Der har siden starten af testfasen været stor interesse fra byggebranchen og et ønske om at deltage aktivt i afprøvningen af klassens bæredygtighedskrav.

Status på testbyggerierne

Den store interesse har resulteret i løbende tilmeldinger af forskellige byggeprojekter. I øjeblikket er der tilmeldt 64 byggeprojekter til testfasen, heraf er 16 byggeprojekter forventet færdigmeldt pr. 1. marts 2022.

Byggeprojekterne fordeler sig på forskellige bygningstyper, hvoraf over halvdelen er boliger. Der er i alt tilmeldt 11 renoveringsprojekter og 13 af projekterne udføres af en almen bygningsejer.

Trods stor variation vurderes det, at der er behov for flere testbyggerier meldes færdige, så de færdige byggerier kan bidrage med data og erfaring til de ni bæredygtighedskrav i praksis.
Testfasen forlænges derfor frem til 1. november 2023, hvor det forventes, at minimum 50 byggeprojekter vil være færdige.
Den forventede dokumentation vurderes på det tidspunkt at være tilstrækkelig til at kunne evaluere kravene og afklare, hvordan fremtidens bæredygtige byggeri skal reguleres i bygningsreglementet.

Målsætningen er på sigt at kunne indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af branchen.

Tilmelding til testfasen er fortsat åben

Social- og Boligstyrelsen opfordrer byggebranchen til at tilmelde flere byggeprojekter for at få et bedre datagrundlag at evaluere de ni bæredygtighedskrav på.
De tilmeldte testbyggerier får en unik mulighed for at afprøve bæredygtighedsklassen og bidrage til at sætte ambitionsniveauet for kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.
Alle tilmeldte testbyggerier har muligheden for at præsentere byggeprojektet i casebanken på temasiden ’baeredygtighedsklasse.dk’.

Hvis dit byggeprojekt opfylder følgende, kan det tilmeldes:

 • Byggeprojektet skal senest kunne færdigmeldes 1. november 2023.
 • Dokumentation for opfyldelse af kravene skal være indsendt til fbktest.dk senest 20. december 2023.

Vi opfordrer særligt til at følgende typer byggeprojekter tilmeldes:

 • Renoverings- og transformationsprojekter
 • Træbyggerier med træ som bærende konstruktion
 • Landbrugsbygninger, som er omfattet af energirammen
 • Kontor, handel og lager
 • Industri og værksteder fx logistik, produktion
 • Bygninger med særlige forhold fx hospitaler, energiproduktion, bygninger opført på blød bund og højhuse i høj konsekvensklasse
 • Bygninger med mange installationer fx hoteller og kollegier/studieboliger
 • Bygninger til fritidsformål og idræt fx fritidserhverv, idrætshaller, feriecentre, sommerhuse, klubhuse og svømmehaller
 • Bygninger til kultur fx teater, kulturhuse, biblioteker, museer og koncertsted 

Byggeprojekter som er under opførelse eller er færdigbygget efter maj 2020 kan også tilmelde sig. I disse tilfælde skal der ikke afleveres en indledende LCA.

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her