Fokus på ledelse i socialpsykiatrien

11-01-2022

Deltag i Socialstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig nu – det er gratis!

Socialstyrelsen har etableret et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark, der sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig.

Ledernetværkene mødes to gange årligt, og næste gang er i marts.

Recovery-orienteret tilgang

Ledernetværkene for faglige ledere i socialpsykiatrien er ét af seks initiativer, som Socialstyrelsen har igangsat for at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Der tages udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang til det socialpsykiatriske arbejde, og netværkene henvender sig derfor til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er Socialstyrelsens  guidelines for god faglig ledelse, der også er baseret på en recovery-orienteret tilgang.

Hent guidelines for god faglig ledelse

Forventet udbytte af deltagelse

Som deltager kan du forvente at få følgende ud af at være med:

  • Du får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien med udgangspunkt i de nye guidelines.
  • Du får viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder.
  • Du får mulighed for at videndele om kerneelementer i god faglig ledelse generelt, og hvordan man kan styrke sin egen ledelse.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter.

Læs om det samlede initiativ

Praktiske oplysninger om ledernetværkene

Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet.

Der er møder i begge netværk to gange om året fra kl. 10.00 til 15.00.

Møderne holdes hhv. 22. marts 2022 (Ledernetværk Øst) og 24. marts 2022 (Ledernetværk Vest).

Fristen for tilmelding er 8. marts kl. 10 for begge møderne.

Tilmelding til Ledernetværk Øst (DGI, København)

Tilmelding til Ledernetværk Vest (Scandic, Aarhus)

Senest opdateret 11-01-2022

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her