Flere skal have gavn af det sociale frikort

20-06-2022

Anvender I det sociale frikort i jeres kommune, civilsamfundsorganisation eller virksomhed? Og vil I være med til at sikre, at flere borgere får gavn af det? Så vær med i Socialstyrelsens nye netværk eller få støtte til at styrke jeres brug af det sociale frikort i lokalområdet.

Med det sociale frikort kan socialt udsatte borgere tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i offentlige ydelser. Frikortet giver dermed de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber og opleve værdi i hverdagen.

En evaluering (marts 2022) har vist, at der er rigtig god opbakning til det sociale frikort, som næsten alle kommunerne har taget til sig. Men endnu flere borgere i den enkelte kommune kan have glæde af frikortet, som både giver den enkelte et større økonomisk råderum og mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarkedet.   

Socialstyrelsen iværksætter derfor to nye tiltag, der skal styrke brugen af frikortet, nemlig dels et netværk for nøglepersoner, dels muligheden for at få støtte til det lokale arbejde med frikortet.  

Netværk om det sociale frikort

Det nye netværk er især tiltænkt personer i både kommuner, civilsamfundet og virksomheder, som i forvejen arbejder med eller har særlig interesse i det sociale frikort.

Formålet med netværket er at skabe et forum for udvikling og effektuering af aktiviteter, der kan understøtte den lokale brug af frikortet.

Netværket mødes tre gange i 2022. Her vil vi skabe rum for ideudvikling og følge op på successer og udfordringer med implementeringen af aktiviteterne. Vi udveksler også erfaringer om det daglige arbejde med det sociale frikort.

Netværket kommer til at bestå af 20-30 deltagere fra civilsamfundsorganisationer, kommuner og virksomheder.

Sådan bliver du en del af netværket om det sociale frikort

Støtte til lokal implementering af det sociale frikort

Socialstyrelsen tilbyder også korte udviklingsforløb med fokus på implementeringen af det sociale frikort i lokalområder, fx i foreninger og på væresteder drevet af civilsamfundet og kommunerne.

Forløbene skal sikre større udbredelse af det sociale frikort, så flere borgere anvender og får gavn af det. Formålet er også at indhente viden og erfaringer om, hvordan det sociale frikort bruges lokalt.

Forløbene har et omfang af to til tre møder.

Søg støtte til lokal implementering af det sociale frikort

 

 

Senest opdateret 20-06-2022

Kontakt

Nicklas Petersen Abild
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her