Flere handles til tvangsarbejde og kriminalitet

11-05-2022

Næsten lige mange kvinder og mænd blev sidste år udsat for menneskehandel, og væsentlig flere blev handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger end tidligere. Flere ofre for menneskehandel tager imod en forberedt hjemsendelse. Det fremgår af Center mod Menneskehandels årsrapport for 2021 om de væsentligste nye tal og tendenser på området.

I 2021 blev 80 personer vurderet ofre for menneskehandel i Danmark. Det er på niveau med året før, men ser man nærmere på udnyttelsesformer, køn og antal forberedte hjemsendelser, er billedet anderledes end både i 2020 og tidligere år.

Det fremgår af årsrapporten for 2021 fra Center mod Menneskehandel, der netop er udkommet.

Indtil nu har det især været kvinder, der har været ofre for menneskehandel, og de er primært blevet handlet til prostitution. Men i 2021 var der en næsten ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt ofrene. Antallet af personer handlet til tvangsarbejde og strafbare handlinger var samtidig fordoblet i forhold til 2020: I 2020 drejede det sig om 18 personer, mens det sidste år var 37.  

Flere blev hjulpet hjem

Også i 2021 var verden præget af coronapandemien, og mange grænser var lukket. Alligevel blev 38 ofre for menneskehandel hjulpet til at etablere sig på ny i deres hjemland eller opholdsland.

Generelt har flere ofre for menneskehandel end tidligere valgt at tage imod en forberedt hjemsendelse, og Center mod Menneskehandel har derfor sat fokus på hjemsendelse og reintegrationsstøtte i årsrapporten, og tre hjemvendte ofre fortæller om deres erfaringer med reintegrationsstøtten, og hvordan deres liv ser ud i dag.

Årsrapporten ser også nærmere på både myndighedernes samarbejde og retsforfølgning og bringer i den forbindelse bl.a. et interview med Skattestyrelsen om videndeling og et interview med Østjyllands Politi om deres udgående og proaktive arbejde.

Ny handlingsplan for 2022-25

2021 markerer det sidste år med den femte handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark. Den sjette handlingsplan i rækken sætter rammen og retningen for arbejdet i perioden 2022-2025 og indebærer flere større forandringer i organiseringen af den danske indsats.

Center mod Menneskehandel en styrket myndighedsrolle og vil fremover varetage alle identifikationssamtaler i hele landet og får samtidig bedre muligheder for at indgå i fælles myndighedsaktioner, mens det opsøgende social- og sundhedsarbejde overtages af NGO’er.

”Center mod Menneskehandel ser frem til at fortsætte og udvikle samarbejdet med andre aktører om initiativerne i den nye handlingsplan. Et tæt, tværgående samarbejde er helt afgørende både for indsatsen mod menneskehandel og for at sikre den bedst mulige støtte til ofrene. Vi har hver vores brik til puslespillet,” siger centerets leder, Trine Ingemansen.  

Hent Center mod Menneskehandels årsrapport 2021

Om Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel er en del af Socialstyrelsen og refererer til ministeren for ligestilling, der er ansvarlig for at sikre implementeringen af den danske handlingsplan mod menneskehandel.

Læs mere på Center mod Menneskehandels hjemmeside

Senest opdateret 11-05-2022

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her