Fælles nordisk indsats for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri

17-01-2022

De nordiske lande er gået sammen om at finde nye løsninger og viden, der kan bistå byggebranchen i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.

Norden er blandt de førende lande når det kommer til den grønne omstilling af byggeriet.

Det ønsker de nordiske bygge- og boligministre at understøtte gennem en fælles handlingsplan for ”Nordisk bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri”

Realiseringen af handlingsplanen er organiseret i et program på ca. 56 mio. kr., som er finansieret af
Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation. Handlingsplanen er et led i Nordic Vision 2030, som er de nordiske landes vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.

I programmet deltager partnere på tværs af Norden. Social- og Boligstyrelsen er sekretariat for programsamarbejdet.

 Programmet består af fem arbejdspakker og løber til og med 2024:

  1. Nordisk livscyklusvurdering og data (Miljøministeriet, Finland)
  2. Cirkulære forretningsmodeller og offentlige udbud (Nordic Innovation)

  3. Bæredygtige byggemateriale og arkitektur (Form/Design Center)

  4. Emissionsfrie byggepladser (Socialministeriet, Island)

  5. Sekretariat for nordisk samarbejde om bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri (Bolig- og Planstyrelsen, Danmark)

Vil du vide mere?


Hvis du er interesseret i at modtage informationer om programmet så send en mail til sekretariatet.

Kontakt

Byggeri

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her