Få støtte til jeres arbejde med ICS

12-01-2022

Skal I til at implementere Integrated Children's System (ICS) for første gang? Har jeres medarbejdere lige været på ICS-kursus, og skal I til at forankre ICS? Eller trænger jeres arbejde med metoden til at blive gen-implementeret? Så kan I nu søge om et ICS- forløb med Socialstyrelsen. Ansøgningsfristen er 4. februar 2022.

De fleste danske kommuner kender metoden Integrated Children’s System (ICS) og bruger den i varierende omfang i deres sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Mange sagsbehandlere benytter eksempelvis skabelonerne til den børnefaglige undersøgelse og handleplanen, der er koblet til ICS, i deres daglige praksis. Andre benytter Tragten, Trekanten eller Udredningsværkstøjet. Altsammen ICS-redskaber, der hviler på det samme metodiske og teoretiske fundament.

Erfaringerne viser dog, at det kræver et stærkt og vedholdende fokus både at få metoden helt indarbejdet i hverdagen, at fastholde den over tid og at sikre en ensartet tilgang i brugen af redskaberne.

Socialstyrelsen har derfor udviklet et ICS-forløb, som alle landets kommuner nu har mulighed for at søge om. Forløbet er relevant både for kommuner, som ikke har arbejdet med ICS før og nu skal implementere metoden for første gang, og for kommuner, der ønsker at forankre eller genoptage metoden, evt. efter længere tids pause.

Der er tale om et rådgivnings- og udviklingsforløb. En forudsætning for at indgå i forløbet er, at medarbejderne har været på kursus i ICS inden for det seneste år, eller at de kommer på kursus. Så har I nemlig de bedste forudsætninger for at kunne arbejde aktivt med den rådgivning, I får i forløbet.  

Indholdet i et ICS-forløb

Forløbet består af i alt fem møder mellem Socialstyrelsen og kommunen, hvor Socialstyrelsen yder rådgivning og sparring på kommunens arbejde med ICS.  Vi anbefaler, at I som led i forløbet nedsætter en ICS-implementeringsgruppe, der består af bl.a. ledere og ICS-superbrugere. Formålet er at sikre fokus på implementering af ICS samt løbende opfølgning på implementerings-/forankringsplanen.

Forløbet tager udgangspunkt i ICS-barometeret, og I starter derfor med at lave en elektronisk barometermåling, som giver jer indblik i, hvor langt I er i jeres kommune med anvendelsen af ICS, hvor I har styrker, og hvor der kan være behov for at sætte ind med mere opmærksomhed.

I skal som en del af forløbet udarbejde en udviklingsplan på baggrund af barometermålingen og vælge de områder, der særligt skal arbejdes med i forløbet. Her bidrager Socialstyrelsen med vores viden om udviklingsplaner, og hvordan en god plan kan understøtte jeres arbejde med implementering bedst muligt.

Afhængig af jeres nuværende brug af ICS kan I vælge fx at ville fokusere på, hvordan ICS-superbrugerne som forandringsagenter kan understøtte den faglige tænkning i det daglige arbejde, hvordan ledelsen kan opstille mål og ramme for brug af ICS, eller hvordan I kan arbejde med at integrere metoden i fx sparring om sagerne og den konkrete sagsbehandling.

Udbytte af ICS-forløb

Jeres udbytte af et ICS-forløb kan være:

  • Afklaring på jeres nuværende arbejde med ICS, og hvor I med fordel kan sætte ind fremadrettet for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen.
  • Rådgivning og sparring på strategisk niveau med afsæt i jeres erfaringer og behov og konkrete input til, hvordan I kan arbejde med forankring eller implementering i den daglige praksis.
  • Styrket brug af ICS som gennemgående faglig metode.

Praktisk information

Et rådgivningsforløb forventes at tage 9 – 12 måneder. Der vil således være tid til, at medarbejderne kommer på ICS-kursus, inden forløbet går egentligt i gang, hvis de ikke allerede har været det.

Der udbydes seks forløb i 2022 med mulighed for at ansøge enten nu eller til august.

Der er ansøgningsfrist den 4. februar 2022. Kommuner, der har ansøgt, kan forvente svar ultimo februar 2022.

Hvis der er flere ansøgere end forløb, prioriteres kommuner med mindst eller forældet erfaring med ICS. Kommunernes motivation og parathed indgår også i vurderingen.

Læs mere om ICS-barometeret og find ansøgningsskema

Senest opdateret 12-01-2022

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her