Få støtte til at udvikle jeres recovery-orienterede praksis

30-03-2022

Socialstyrelsen tilbyder gratis udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at styrke fokus på borgerens håb, ønsker og drømme og på samarbejdet med borgeren om indsatsen. Det er en af de sidste ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist denne gang 4. maj.

Mennesker med psykiske vanskeligheder, der modtager den rette støtte, har gode muligheder for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Dette kræver imidlertid, at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes håb, ønsker og drømme.

Socialstyrelsen tilbyder derfor socialpsykiatriske tilbud hjælp til at styrke samarbejdet med borgeren. Støtten gives ved at igangsætte et udviklingsforløb, hvor vi sammen sætter fokus på at udvikle jeres recovery-orienterede praksis.

Hvis I ønsker hjælp til udvikling hos jer

Udviklingsforløbet bliver tilpasset jeres ønsker og ressourcer, både i forhold til indhold og varighed. Forløbet tager udgangspunkt i følgende temaer:

  • Samarbejde med borgeren
  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse.

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Forløbene varer minimum 4 måneder og skal senest være afsluttet med udgangen af 2022.

Socialstyrelsen har tilbudt recovery-orienterede udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud siden 2019. Dette er en af de sidste ansøgningsrunder, da initiativet slutter ved udgangen af 2022. Vær derfor opmærksomme på, at det er ved at være sidste chance, hvis I ønsker at få hjælp til at udvikle jeres praksis på området via Socialstyrelsens udviklingsforløb.

Ansøgningsfristen er den 4. maj 2022.

Læs mere om forløbene og find ansøgningsmateriale

Hør mere på et infomøde

Socialstyrelsen afholder informationsmøder om udviklingsforløbene. På møderne fortæller vi om, hvad et udviklingsforløb er, og hvad I kan forvente at få ud af et forløb.  

Vær med på et møde og bliv klogere på, om det er noget for jer.

Informationsmøderne afholdes online via Zoom og varer cirka en time. Det er gratis at deltage. Møderne tilbydes på følgende to dage:

Tilmeld dig informationsmødet den 8. april kl. 12.30 – 13.30

Tilmeld dig informationsmødet den 22. april kl. 12.30 – 13.30

 

 

Senest opdateret 30-03-2022

Hvis du vil vide mere

Læs mere om, hvordan I kan arbejde recovery-orienteret i samarbejde med borgeren på botilbud eller i bostøtten.

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig