Få støtte til at udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling

03-03-2022

Socialstyrelsen tilbyder nu gratis udviklingsforløb til tilbud, der yder social stofmisbrugsbehandling. Forløbene har fokus på at styrke en helhedsorienteret og systematisk indsats, der er centret om borgerens mål. Der er frist for henvendelser den 8. april 2022.

Socialstyrelsen tilbyder nu udviklingsforløb om kvalitetsudvikling i social stofmisbrugsbehandling til relevante behandlingstilbud. Forløbene har fokus på implementering og omsætning af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling og tilpasses tilbuddets lokale kontekst.

Socialstyrelsen afsluttede i 2021 en række aktiviteter om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Styrelsen har dog erfaret, at der fortsat er efterspørgsel på støtte til implementeringen og tilbyder derfor bl.a. nye udviklingsforløb.

Med udviklingsforløbene får behandlingstilbuddene mulighed for at sætte særlig fokus på at styrke en helhedsorienteret og systematisk indsats, der er centreret om borgerens mål.  Det kan dels ske ved at styrke både det tværsektorielle samarbejde og sammenhængen mellem indsatser, og dels ved at styrke en systematisk og fælles praksis i behandlingstilbuddet, så alle forløb hviler på de samme arbejdsgange.

Forløb efter jeres behov

Forløbene tager udgangspunkt i tilbuddets ønsker og behov samt et tema fra de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Temaerne for udviklingsforløb i 2022 er:

  • Helhedsorientering og samarbejde på tværs
  • Systematisk og fælles praksis med udgangspunkt i behandlingsplan og arbejdet med borgerens mål

Udviklingsforløbet er på fire dage og strækker sig over ½-1 år, alt efter det enkelte tilbuds udviklingsbehov og ressourcer.  

Målgruppe for udviklingsforløb

Udviklingsforløb er primært til behandlingstilbud, som ikke tidligere har deltaget i et forløb om implementering af de nationale retningslinjer. Forløbet er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private behandlingstilbud efter servicelovens § 101. Kommuner, sociale tilbud og indsatser, der samarbejder med behandlingstilbud, kan søge sammen med et behandlingstilbud.

Henvendelsesfrist: 8. april 2022

Læs mere om udviklingsforløbene

Øvrig rådgivning

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen desuden rådgivning om de nationale retningslinjer om social stofmisbrugsbehandling i form af:

  • Heldagsworkshops
  • Telefonisk rådgivning

Workshopsene kan afholdes fysisk eller virtuelt og har til formål at øge kendskab og forståelse af retningslinjerne eller at understøtte forankring af igangsatte implementeringsprocesser af retningslinjerne gennem sparring.

Telefonisk rådgivning kan eksempelvis handle om forståelsen af de nationale retningslinjer, og hvordan retningslinjerne kan anvendes i praksis.

Læs mere om rådgivningstilbuddene

Om de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer blev udgivet første gang i 2016 i samarbejde med centrale aktører på stofmisbrugsområdet og blev opdateret i 2020 bl.a. på baggrund af lovændringer i §101, ny forskning og erfaringer fra praksis.

Få mere at vide om de nationale retningslinjer 

Nyheden er oprettet 3. marts 2022. Links er opdateret 9. marts, fordi indholdet på en af de bagvedliggende sider er flyttet. Red.

Senest opdateret 09-03-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her