Få støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

23-06-2022

Vil I hjælpe udsatte ledige i kommunen med en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse? Så har I lige nu muligheden for at søge gratis støtte til at implementere indsatsen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job”. Ansøgningsfristen er 7. september 2022.

Borgere med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder står meget ofte uden job. Mange vil gerne arbejde, men har – måske gennem længere tid – haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at hjælpe disse borgere i job er der behov for en sammenhængende indsats, der tager højde for deres ofte komplekse vanskeligheder.

Det er ideen med indsatsmodellen Social støtte i overgang til og fastholdelse af job, hvor socialforvaltningen og jobcenteret arbejder tæt sammen. Modellen er tidligere afprøvet med positive resultater, og derfor yder Socialstyrelsen nu gratis implementeringsstøtte, så indsatsen kan udbredes flere steder i landet.

Flere i job og bedre trivsel

”Vi har allerede høstet gode erfaringer med at arbejde recovery-orienteret og koble social støtte og beskæftigelsesindsats på den måde, som vi gør det her. Så vi ved, modellen fungerer. Der er både flere udsatte borgere, der får et helt almindeligt job og flere, som kommer i støttet beskæftigelse. Og nok så væsentligt: Mange får også en bedre trivsel”, fortæller vicedirektør i Socialstyrelsen Jakob Lynge Lind.   

Kernen i modellen er, at borgerne får en tværfaglig opstart, en samlet plan og hjælpes hurtigt ud på en arbejdsplads, der passer til den enkeltes ønsker og ressourcer. Sideløbende ydes intensiv social støtte efter metoden Critical Time Intervention (CTI), der har et recovery-orienteret afsæt.   

”Der er stigende fokus – også politisk - på helhedsorienterede indsatser, hvor vi tænker på tværs af velfærdsområderne. En vigtig forudsætning for at lykkes med at få flere udsatte i beskæftigelse er, at der samarbejdes på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. Her kan implementering af Social støtte i overgang til og fastholdelse i job være en trædesten i udviklingen af en mere samlet kommunal tilgang til at hjælpe de mest udsatte borgere,” siger Jakob Lynge Lind.

Praktiske oplysninger

Implementeringsstøtten tilbydes i perioden ultimo 2022 – ultimo 2024 til 10-12 kommuner.

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Støtten består af hjælp og støtte til implementering samt kompetenceudvikling af medarbejdere I CTI-metoden.

Interesserede skal anvende et særligt skema til at ansøge. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Ansøgningsfristen er den 7. september 2022.

Læs mere om gevinsterne og se ansøgningsmaterialet

Nyheden er opdateret 17. august 2022, idet et link er rettet

Senest opdateret 17-08-2022

Kontakt

Louisa Prehn-Jacobsen
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

Tre udgivelser om modellen 'Social støtte i overgang til og fastholdelse i job':

Guide til arbejdet
Evaluering af modellen
Manual til brugen af CTI