Få rådgivning om styrket indsats for minoritetsetniske børn og unge i udsatte positioner

11-05-2022

Landets kommuner kan nu søge om et rådgivningsforløb, der har fokus på at styrke indsatsen for udsatte børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund. Ansøgningsfrist: 22. juni 2022 kl. 12.00.

Socialstyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Ankestyrelsen tilbyder nu et gratis rådgivningsforløb til landets kommuner med henblik på at styrke indsatsen i forhold til socialt udsatte minoritetsetniske børn og unge, herunder håndtering af underretninger og iværksættelse af foranstaltninger i sagsbehandlingen.

Udgangspunktet for rådgivningen er, at alle børn, unge og familier i udsatte positioner skal have den hjælp og støtte, de har behov for. I det sociale arbejde med minoritetsetniske børn, unge og familier, kan der være hensyn og behov, som kan gøre sig gældende i forhold til at hjælpe denne målgruppe. Det forudsætter, at medarbejdere og ledere har en særlig opmærksomhed på specifikke hensyn eller behov hos børnene, de unge eller i og omkring familierne.

Med rådgivningsforløbet får kommunen mulighed for at afdække drivkræfter og barrier samt udvikle egen praksis i forhold til støtte minoritetsetniske børn og unge og familier i udsatte positioner. 

Rådgivningsforløbet er primært målrettet den faglige ledelse og fagpersoner på myndighedsområdet, der arbejder med socialt udsatte børn og unge i alderen 0 – 18 år med minoritetsetnisk baggrund og deres familier.

Forløbet kan også inkludere ledelse og fagpersoner på almenområdet fra dagtilbud og skoler med henblik på at styrke opsporing og underretning af børn og unge i målgruppen. 

Det praktiske

Forløbet har en varighed af ca. seks måneder og vil bestå af en afdækning af nuværende praksis og udviklingspunkter og to til tre workshopdage hos kommunen med fokus på at omsætte udviklingspunkterne i praksis med efterfølgende ledersparring.

Der er ansøgningsfrist 22. juni 2022 kl. 12.00

Læs mere om ansøgningsproceduren og ansøg her

Informationsmøde 19. maj 2022

Hvis I vil vide mere om rådgivningstilbuddet eller ansøgningsproceduren, er I velkomne til at deltage i vores virtuelle informationsmøde, der holdes 19. maj 2022 kl. 10 - 11 og igen kl. 14 - 15.

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 10

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 14

Baggrund for initiativet  

Med den politiske aftale om Børnene Først er det blevet besluttet, at kommunerne skal tilbydes et rådgivningsforløb, som styrker indsatsen for, at alle børn uanset baggrund får den rette hjælp og støtte på rette tidspunkt.

Den politiske aftale om Børnene Først er blandet andet baseret på resultaterne fra den velfærdspolitiske analyse Underretninger og foranstaltninger fordel på herkomst fra Social- og Ældreministeriet (2021), hvor det beskrives, at der er en række forskelle i underretnings- og foranstaltningsmønstrene afhængig af familiens etniske baggrund.

Derfor vil det udgående indsatsteam have et særligt fokus på at styrke kommunernes håndtering af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltninger i forhold til børn, unge og f.amilier med etnisk minoritetsbaggrund.

Både aftaleteksten om Børnene Først og den velfærdspolitiske analyse er tilgængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

 

Senest opdateret 11-05-2022

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her