Få inspiration til at styrke den tidlige opsporing af børns mistrivsel

17-03-2022

Små børn skal trives og udvikle sig. Det har stor betydning for barnet her og nu, men også for barnets muligheder senere i livet. Et nyt inspirationsmateriale beskriver seks kommuners erfaringer med at styrke den tidlig opsporing af mistrivsel hos børn i alderen 0-6 år. Centralt står systematik i indsatsen og fokus på tværgående samarbejde.

Mistrivsel i den tidlige barndom kan have langsigtede udviklingsmæssige konsekvenser for barnet.

Fagpersoner i dagtilbud og sundhedspleje, som har med de små børn og deres forældre at gøre i hverdagen, har ofte gode forudsætninger for at spotte, hvis der er grund til at være bekymret for et barns trivsel. Deres indsats kan derfor være afgørende for både at hjælpe barnet her og nu og forebygge, at problemerne vokser sig større og måske får konsekvenser for barnets livsmuligheder.

Men hvilken tilgang skal være styrende for indsatsen, hvordan skal den nærmere organiseres, og hvilke kompetencer er der brug for?

Det har været i fokus for det rådgivningstilbud, Socialstyrelsen de sidste tre år har tilbudt kommuner, som ville styrke indsatsen for en tidlig opsporing af mistrivsel blandt børn i førskolealderen. Et nyt inspirationsmateriale formidler nu erfaringer fra projektet.

Fagligt koncept understøtter tidlig opsporing

Materialet bygger på et fagligt koncept, hvor opsporingen primært foregår i dagtilbud og sundhedspleje i tæt samarbejde med PPR og myndighedsområdet.

Konceptet hviler på en række faglige kerneelementer og tager desuden udgangspunkt i tre grundværdier, der kan fungere som et fælles afsæt i arbejdet, nemlig et ressourceorienteret børnesyn, et aktivt forældresamarbejde og et helhedsorienteret samarbejde på tværs.

Få inspiration fra den kommunale praksis

Inspirationsmaterialet giver en introduktion til det faglige koncept og præsenterer seks kommuners arbejde med tidlig opsporing af mistrivsel hos børn i alderen 0-6 år. Casene giver et indblik i de organiseringer og metoder, kommunerne har valgt, og de styrker og udfordringer, der har været:

  • I Aalborg kommune danner en model for tidlig opsporing grundlag for systematiske trivselsvurderinger og tværgående samarbejde.
  • Hvidovre kommune har implementeret screeningsmetoden ADBB, som bidrager til et systematisk og fælles sprog i arbejdet med 0-2-årige børn.
  • Roskilde kommune har udarbejdet en interaktiv fælles referenceramme, som skal understøtte systematisk tværfagligt samarbejde.
  • I Hedensted kommune bidrager tværfaglige overgangsbesøg fra sundhedspleje til dagtilbud til at skabe sammenhæng og tryghed for familierne.
  • Køge kommune har kvalificeret de faste ressourceteams på dagtilbudsområdet for at styrke tværfagligt samarbejde og sparring.
  • I Næstved kommune skal et bredt tværgående ledelsessamarbejde skabe rammerne for en forpligtende fælles praksis.
 

Inspirationsmaterialet ligger i forlængelse af Socialstyrelsens publikation Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn – Seks faglige kernekomponenter (2019). Her kan man læse en mere detaljeret beskrivelse af det faglige koncept for tidlig opsporing, som rådgivningen har taget afsæt i.

Læs mere om og hent det faglige koncept om tidlig opsporing (2019)

Senest opdateret 17-03-2022

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her