Få input til systematisk opfølgning i sagsbehandlingen

20-04-2022

Lyt og læs: Fem kommuner er i færd med at styrke deres systematiske opfølgningspraksis i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Hør om deres foreløbige erfaringer i en podcast og to artikler.

Flere udsatte børn og unge skal have et hverdagsliv, som ligner alle andres, og hjælpes ind i en livsbane, der gør dem i stand til at stå på egne ben som voksne. 

Et vigtigt fokus for denne ambition er, at barnets trivsel og hverdagsliv sættes i centrum. Det kræver en god opfølgningspraksis i sagsbehandlingen, så indsatsen løbende justeres i overensstemmelse med barnets behov og udvikling.

Fokus på barnets progression

Projektet ’Systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet’ startede i juni 2019 og afsluttes december 2022.

Gennem et tæt partnerskab mellem Socialstyrelsen og fem kommuner skabes viden om, hvordan forvaltningerne bedst understøtter en systematisk opfølgningspraksis med fokus på barnets progression.

Projektkommunerne - Roskilde, Brønderslev, Fredericia, Herlev og Silkeborg - er godt i gang, og i to artikler og en podcast kan man nu høre nærmere om projektet og de erfaringer, de indtil videre har gjort sig.

Artiklerne er skrevet af Rambøll for Socialstyrelsen, mens Absalons podcast indgår i en serie, professionshøjskolen har lavet om socialt arbejde i praksis.

Inddrager hele familien

Specialkonsulent og projektleder Louise Austeen Leth, Socialstyrelsen, fortæller i den indledende artikel om udfordringerne på området, og hvordan det er intentionen, at udviklingsprojektet skal imødegå dem.

Læs artiklen om udfordringerne og projektet

I den anden artikel er det Roskilde Kommune, der får ordet.

Kommunen har sat særligt fokus på inddragelse – ikke blot af barnet eller den unge og forældrene, men også af familiens netværk. Allerede på et opstartsmøde involveres alle parter i målene i handleplanen, og det giver familie og netværk et ejerskab, som kommunen oplever er afgørende for progressionen.  

Læs artiklen om Roskildes erfaringer

Små justeringer – stor forskel

Har man mere lyst til at lytte, kan man skrue op for podcasten, som giver et godt overblik over  baggrunden for projektet og også formidler en række af kommunernes foreløbige erfaringer.

En central erkendelse er, at også små justeringer af praksis kan gøre en stor forskel.

Fx har Fredericia Kommune gode erfaringer med at ringe til familien 14 dage efter et opfølgningsmøde med en ung og dennes forældre.

Samtalen giver familierne lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til indholdet på mødet, og åbner også op for, at både forældrene og den unge får sagt til og fra i forhold til valg af indsats. Familiernes tilbagemelding er, at de føler sig hørt og mødt af rådgiverne, og det har bidraget til øget kendskab og tillid i relationen mellem rådgiver og familie.  

Lyt til podcasten på Absalons hjemmeside

Håndbog på vej

Projektet resulterer i en håndbog. Den vil både rumme handlingsanvisende principper og beskrive projektkommunernes konkrete udviklingstiltag og dermed udgøre et praksisnært vidensgrundlag for andre kommuner, der gerne vil styrke deres opfølgning i sagsbehandlingen.

Håndbogen forventes offentliggjort i december 2022.

 

Senest opdateret 20-04-2022

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her