Få input til at inddrage børn og unge med autisme i deres egen sag

16-12-2022

Børn og unge med autisme har ofte særlige udfordringer, som det er vigtigt at være opmærksom på – også som sagsbehandler. Et nyt inspirationsmateriale giver viden og konkrete redskaber til, hvordan børn og unge med autisme kan inddrages i sagsbehandlingen.

Børn og unge med autisme kan have sværere end deres jævnaldrende ved at give udtryk for deres egne følelser og tanker. Som sagsbehandler kan man derfor også opleve, at de skal have særlig støtte og opmærksomhed, når de skal inddrages i deres egen sag.

Men selvom inddragelsen kan være mere udfordrende at håndtere, er den fortsat vigtig. Børn og unge med autisme har ligesom andre børn og unge ret til at blive inddraget.

Det er baggrunden for et nyt inspirationsmateriale fra Socialstyrelsen.

Mange individuelle forskelle

Inspirationsmaterialet præsenterer generel viden om autisme og beskriver en række opmærksomhedspunkter, der er gode at have for øje, når barnet eller den unges perspektiv skal inddrages. 

Eksempelvis kan der være behov for at understøtte kommunikationen visuelt eller i forvejen forberede barnet/den unge på samtalens indhold. Der kan også være brug for at tage højde for, at nogle er særligt sensitive overfor sensoriske indtryk, fx lyde.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der spænder over et bredt spektrum, og der kan være mange individuelle forskelle på, hvordan diagnosen kommer til udtryk. I valget af den specifikke inddragelsesmetode er det derfor afgørende, at den generelle viden om autisme suppleres med kendskab til den enkeltes behov og forudsætninger.

Udgivelsen rummer også en række redskaber til inddragelsen og konkrete cases om, hvordan hhv. Københavns Kommune og Middelfart Kommune arbejder med målgruppen.

Hent inspirationsmaterialet om autisme (pdf)


Om inspirationsmaterialet

Udgivelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen med faglig sparring og kvalificering fra en lang række samarbejdspartnere:

Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Landsforeningen Autisme, Autismecenter Nord-Bo, Center for Autisme, VIVE, Langagerskolen samt kommunerne Middelfart, Hvidovre og København.

Kontakt

Line Gadegaard Hansen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her