Ensomhed – nyt tema på Vidensportalen

11-05-2022

Hver ottende dansker over 16 år viser tegn på svær ensomhed. Ensomhed er en almindelig følelse, men når den opleves langvarigt og intenst, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkeltes mentale og fysiske helbred. Få mere at vide i Vidensportalens nye tema om ensomhed.

Data indikerer, at ensomhed har været et stigende problem i Danmark i en længere årrække. Ifølge Sundhedsprofilen 2021 har 12,4 pct. af befolkningen tegn på ensomhed i svær grad. Det svarer til cirka hver ottende dansker.

Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den fysiske og psykiske sundhed. Det estimeres, at mænd og kvinder, der oplever ensomhed, i gennemsnit lever hhv. 8,9 og 6,3 år kortere, end mænd og kvinder der ikke gør.

I Vidensportalens nye tema kan du blive klogere på ensomhed. Temaet beskriver bl.a. de risikofaktorer og følgevirkninger, der er forbundet med følelsen-

Risikofaktorer

Alle kan opleve ensomhed uanset alder og samfundslag, men socioøkonomiske, psykologiske og demografiske faktorer har en betydning. Ensomhed er derfor særligt udbredt blandt bestemte grupper i befolkningen, herunder bl.a. kvinder, unge, ældre og personer med sociale, psykiske og fysiske udfordringer.

Læs mere om risikofaktorer for at opleve ensomhed

Måling af ensomhed

Det er svært at måle omfanget af mennesker, som oplever ensomhed. Det skyldes, at det kan opleves som tabubelagt at føle sig ensom, og at det derfor kan være svært at tale om.

Derfor kan det være nyttigt at indkredse ensomhed ved at spørge ind til forskellige følelser, som indirekte kan være relateret til ensomhed, fx ved at bruge de validerede redskaber UCLA og T-ILS.

Læs mere om måling af ensomhed her

Følgevirkninger

Når ensomhed opleves som en langvarig og intens følelse, kan den få negative konsekvenser for både det fysiske og psykiske helbred og den generelle oplevelse af livskvalitet.

Flere studier viser, at ensomhed bl.a. øger risikoen for demens, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og slagtilfælde, og desuden er dødeligheden øget blandt mennesker, der føler sig svært ensomme.

Svær ensomhed øger også risikoen for bl.a. stress, depression, selvmordsadfærd og selvmordstanker.

Læs mere om ensomhedens følgevirkninger her

National indsats mod ensomhed

Et stort flertal af Folketingets partier har besluttet at nedsætte et bredt nationalt partnerskab mod ensomhed, der sættes i gang med et kick-off-arrangement den 11. maj 2022.

Det nationale partnerskab mod ensomhed skal udarbejde et oplæg til Danmarks første nationale ensomhedsstrategi- og handlingsplan. Socialstyrelsen indgår i et tværministerielt sekretariat, der understøtter arbejdet i partnerskabet med bl.a. faglig sparring og rådgivning.

Se nyhed og kommissorium på Social- og ældreministeriets hjemmeside 

 

Senest opdateret 11-05-2022

Kontakt

Sabine Lyø Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her