Deltagere i det strategiske dialogforum

11-03-2022

Socialstyrelsen har oprettet et forum for strategisk dialog med kommunale topchefer. Udover Socialstyrelsens direktion deltager desuden KL, Socialchefforeningen, Foreningen af Børne- og Kulturchefer samt Social- og Ældreministeriet.

 • Direktør for Job og Velfærd, Aalborg kommune
 • Direktør for Børn, Læring og Job, Varde kommune
 • Direktør for Børn, Unge og Skoler, Høje Taastrup Kommune
 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Svendborg Kommune
 • Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune
 • Børn og Forebyggelseschef, Horsens kommune og formand for børne- og familienetværket i Børne – og kulturchefforeningen
 • Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Næstved Kommune og landformand for FSD
 • Direktør for børn, unge og kultur, Fredericia kommune
 • Direktør for Voksen, Sundhed og arbejdsmarked, Ballerup kommune
 • Direktør for Voksen og Sundhed, Haderslev Kommune
 • Direktør med ansvar for bl.a. for social- og sundhedsområdet, KL
 • Afdelingschef fra Social- og Ældreministeriets departement
 • Socialstyrelsens direktion.

Se nyheden om oprettelsen af det nye dialogforum

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her