Deltag i implementeringsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

16-12-2022

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsforløb i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i 2023. Tilbuddet gælder både kommuner, der gerne vil have hjælp til at komme i gang og kommuner, der vil videreudvikle deres arbejde med modellen. Hør mere på vores virtuelle informationsmøder. Det næste holdes 10. januar 2023.

Socialstyrelsen tilbyder gratis implementeringsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Implementeringsforløbene er for kommuner, der ønsker at få mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser, der kan være over tid af sociale indsatser, og som ønsker, at denne viden skal understøtte beslutninger – både til gavn for borgerne og den offentlige økonomi.

SØM er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus de på budgetøkonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Læs mere om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel - SØM

Om implementeringsforløb i SØM

Implementeringsstøtten er både for kommuner, der ikke arbejder med SØM i dag, og som har brug for hjælp til at komme i gang med at arbejde med modellen og investeringstankegangen, og for kommuner, der allerede arbejder med SØM, men gerne vil anvende modellen mere eller bedre, end de gør i dag.

Kommuner, der tidligere har fået implementeringsstøtte, kan ansøge om et ”boosterforløb” for at få yderligere hjælp til forankring af modellen.

Kommuner, hvor mindst en medarbejder har deltaget i SØM-uddannelse, kan ansøge.

Uddannelse og kurser i SØM

Implementeringsforløbet skræddersys i samarbejde med den enkelte kommune og tilrettelægges, så det afspejler kommunens ambitioner og strategiske målsætning. Et implementeringsforløb varer ca. 6 måneder og er gratis for kommunen. Et implementeringsforløb er intensivt og består af ca. 6 heldagsworkshops og 6 virtuelle møder af ca. 1 times varighed.

Der kan løbende søges om deltagelse i implementeringsforløb i SØM. Der er følgende ansøgningsfrister for implementeringsforløb i 2023:

  • For forløb med opstart i 2. kvartal 2023 er ansøgningsfristen 28. februar 2023
  • For forløb med opstart i 3. kvartal 2023 er ansøgningsfristen 30. maj 2023
  • For forløb med opstart i 4. kvartal 2023 er ansøgningsfristen 30. august 2023

Der skal bruges et særligt ansøgningsskema.

Læs mere om implementeringsforløb i SØM

Søg om implementeringsstøtte

Informationsmøder

Forud for hver ansøgningsrunde afholder Socialstyrelsen virtuelle informationsmøder den 10. januar, 28. marts og 30. maj 2023, alle tre gange kl. 10 - 11.

Du vil modtage yderligere information om, hvordan du tilgår møderne, når du har tilmeldt dig.

Spørgsmål til implementeringsforløbene og informationsmøderne kan rettes til SOM-support@socialstyrelsen.dk.

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her