Deltag i implementeringsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

05-05-2022

Socialstyrelsen tilbyder implementeringsforløb i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Tilbuddet gælder både kommuner, der gerne vil have hjælp til at komme i gang og kommuner, der vil videreudvikle deres arbejde med modellen. Der afholdes online informationsmøde den 24. maj og 1. juni 2022 for alle interesserede.

Socialstyrelsen tilbyder gratis implementeringsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

SØM er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus de på budgetøkonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Læs mere om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Om implementeringsforløb i SØM

Implementeringsstøtten er både for kommuner, der ikke arbejder med SØM i dag, og som har brug for hjælp til at komme i gang med at arbejde med modellen og investeringstankegangen, og for kommuner, der allerede arbejder med SØM, men gerne vil anvende modellen mere eller bedre, end de gør i dag.

Kommuner, hvor mindst én medarbejder har deltaget i SØM-uddannelsen, kan ansøge.

Læs mere om SØM-uddannelsen og øvrige kursusaktiviteter vedrørende SØM

Implementeringsforløbene gennemføres af en ekstern leverandør og Socialstyrelsen. Når kommunerne er udvalgt, vil den eksterne leverandør og Socialstyrelsen sammen med den enkelte kommune skræddersy et intensivt implementeringsforløb, der afspejler kommunens behov og strategiske målsætning.

Fristen for at søge om et implementeringsforløb er 10. juni 2022, kl. 12. Der skal bruges et særligt ansøgningsskema.

Læs mere om implementeringsforløb i SØM

Hent ansøgningsskema til implementeringsforløb om SØM

Informationsmøder

Socialstyrelsen afholder virtuelle informationsmøder for alle interesserede. De finder sted hhv. den 24. maj 2022 og den 1. juni 2022.

Der kan stilles spørgsmål til oplægsholderne undervejs på informationsmøderne.

Du vil modtage yderligere information om, hvordan du tilgår informationsmøderne, når du har tilmeldt dig.

Spørgsmål til implementeringsforløbene og informationsmøderne kan rettes til SOM-support@socialstyrelsen.dk.

Senest opdateret 05-05-2022

Hvis du vil vide mere

Der er udarbejdet en guide om SØM, der er specielt målrettet ledere

Hent guiden om SØM (pdf)

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her