Brug SØM og få bedre økonomisk overblik

10-08-2022

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et værktøj, som kan bruges af kommuner og andre, der ønsker at beregne de økonomiske konsekvenser af sociale investeringer. Socialstyrelsen tilbyder gratis kurser og uddannelse i SØM for både ledere og medarbejdere.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker det lokale beslutningsgrundlag og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Modellen henvender sig især til kommuner, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Om kurser og uddannelse i SØM

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Socialstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle, der allerede anvender eller overvejer at bruge modellen.

For ledere

For ledere anbefales det at tilmelde sig kurset Introduktion til SØM for ledere, der giver en overordnet introduktion til, hvad SØM kan anvendes til, og hvordan man som leder kan understøtte, at organisationen arbejder aktivt med værktøjet og sociale investeringer.

Kurset er gratis og foregår online.

For medarbejdere

For medarbejdere, som skal anvende SØM i praksis, anbefales det at tilmelde sig SØM-uddannelsen, hvor man kommer dybt ind i SØMs maskinrum og bl.a. lærer, hvordan man kan bruge lokal viden i arbejdet med SØM-beregninger.

Uddannelsen er gratis og foregår online.

Opfølgning for medarbejdere

Som supplement til SØM-uddannelsen tilbydes opfølgningsworkshops, hvor deltagerne har mulighed for at arbejde med deres egen SØM-beregning af en konkret indsats og få sparring på beregningen fra Socialstyrelsen og de øvrige deltagere.

Workshoppen er gratis og foregår i udgangspunktet fysisk i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Samlet overblik

Senest opdateret 10-08-2022

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her