Børn og unge som pårørende – nyt tema på Vidensportalen

28-04-2022

Når far eller mor har et handicap, kan børnene blive pålagt eller påtage sig et ansvar, som normalt varetages af voksne. Vidensportalens nye tema handler om børn og unge som pårørende, de mulige følger af at være det og eksempler på lovende indsatser.

En 10-årig, hvis mor sidder i kørestol. En 17-årig, hvis far har fået en hjerneskade efter en trafikulykke. Eller et søskendepar, hvor begge forældrene har autisme.   

Børn og unge, hvis far eller mor har et handicap, er en bred målgruppe, og de oplevelser, de kan have, varierer blandt andet efter deres egen alder og forælderens funktionsniveau.

Uanset situationen i øvrigt har de ofte andre erfaringer og forudsætninger end deres jævnaldrende. Fx er det typisk for disse børn og unge, at de har omsorgsopgaver i hjemmet, og nogle kan få et ansvar, der normalt varetages af voksne.  

Denne omsorgsfunktion er et af omdrejningspunkterne i Vidensportalens nye tema om børn og unge som pårørende til en forælder med en medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse.

Læs mere om målgruppen her

Sociale og psykologiske konsekvenser

Rollen som pårørende kan være krævende at håndtere for børn og unge og have forskellige typer af konsekvenser.

Forskning viser, at nogle får sociale og psykologiske udfordringer, som fx kan vise sig som ængstelig eller tilbagetrukket adfærd eller på anden led påvirke trivsel og udvikling.

Samtidig kan der også opleves positive aspekter ved måske at have et større ansvar i familien end jævnaldrende, som fx kan medvirke til øget empati, større modenhed og styrkede familierelationer.

Artiklen Sociale og psykologiske konsekvenser præsenterer et overblik over litteraturen på området, herunder de forskellige handlemuligheder i forhold til at mindske de negative følger, der kan være ved at have en forælder med handicap eller alvorlig sygdom.

Læs artiklen her

Indsatser

Der er begrænset viden om indsatser til børn og unge som er pårørende til forældre med handicap. Temaet præsenterer derfor flere indsatser, der kan betegnes som lovende, men som endnu ikke er fuldt ud dokumenterede.

En af disse lovende indsatser er det danske Buddy-program. Buddy-programmet er et aflastningsprogram for 5-15-årige, som fx har en forælder eller søskende med alvorlige kroniske eller mentale sundhedsproblemer og funktionsnedsættelse.

Buddy-programmet tilbydes af frivillige studerende, som varetager aflastningsperioden på 4-6 måneder. Aflastningen består af dagligdagsaktiviteter som leg, sport og kunst. Buddy-programmet er evalueret med positive resultater. Evalueringen viser bl.a., at det lykkes at tilbyde et pusterum for barnet.

Læs mere om Buddy-programmet og de øvrige indsatser

Se hele temaet om børn og unge som pårørende

Senest opdateret 28-04-2022

Kontakt

Helle Thusing Nilsson
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her