Ansøg om et kort læringsforløb på handicapområdet

30-03-2022

Ønsker din kommune en særlig tilrettelagt læringsdag, hvor I sammen med taskforcen på handicapområdet går i dybden med et bestemt emne? Så har I chancen nu. Der tilbydes i alt fire forløb, der fordeles efter først til mølle-princippet.

Taskforcen på handicapområdet tilbyder kommunerne korte læringsforløb på voksen- og børnehandicapområdet. Læringsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere på myndighedsområdet.

Med et kort læringsforløb får kommunen en særligt tilrettelagt læringsdag, hvor vi sammen går i dybden med et bestemt emne. På dagen får deltagerne mulighed for at få ny viden, genopfriske eksisterende viden og drøfte juridiske og socialfaglige spørgsmål om sagsbehandling på handicapområdet.

Konkret og praksisnært

Som kommune kan I selv pege på en problemstilling, I vil sætte fokus på. Der er ingen særlige krav til temaet, blot skal det gå på tværs af juridiske og socialfaglige problemstillinger.

Eksempler kan være:

  • Optagelse i længerevarende botilbud og afklaring af støttebehovet i den forbindelse
  • Valget mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud
  • Personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter efter 
    servicelovens § 41
  • Sager, hvor borgeren har behov for hjælp efter flere bestemmelser, og hvor snitflader er vanskelige at definere.

For at sikre, at læringen bliver konkret og praksisnær, skal kommunerne forud for forløbet sende tre-fire afgjorte sager om det pågældende emne til taskforcen. Sagerne danner udgangspunkt for læringsdagen, og fremsendelsen er derfor en forudsætning for gennemførelse af forløbet.  

Ansøg nu

Der udbydes fire forløb, to på voksenhandicapområdet og to på børnehandicapområdet. Der er åbent for ansøgninger, indtil alle fire forløb er blevet fordelt. Hver kommune har mulighed for at ansøge om ét forløb.

Forløbene vil blive fordelt efter først til mølle-princippet. Kommunen vil blive kontaktet kort efter, at ansøgningen er modtaget af taskforcen, med henblik på at aftale en dato for afholdelse af forløbet.

Læs mere om forløbene og hent ansøgningsskema

Senest opdateret 30-03-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her