Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

30-05-2022

Indsatsmodellen ’Social støtte i overgang til og fastholdelse i job’ skal udbredes, og Socialstyrelsen søger i den forbindelse en udbyder, der kan undervise i metoden CTI (Critical Time Intervention). Tilbudsfristen er den 19. august 2022.

Som led i Udviklings- og investeringsprogrammet 2022 er der afsat midler til udbredelse af indsatsmodellen ’Social støtte i overgang til og fastholdelse i job’.

Formålet med initiativet er at tilbyde udsatte ledige en koordineret og integreret social og beskæftigelsesrettet indsats, så flere i målgruppen kommer i job, fastholdes i beskæftigelse og opnår højere trivsel.  

Socialstyrelsen forventer, at 10-12 kommuner deltager i projektet, og at ca. 50 kommunale medarbejdere (fx hjemmestøttemedarbejdere og mentorer) skal undervises i CTI-metoden.

Socialstyrelsen opfordrer hermed leverandører til at afgive tilbud på CTI-undervisningen.

Den annoncerede opgave

CTI (Critical Time Intervention) er en case-management-metode med fokus på rehabilitering. Der er tale om en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats.

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen over for borgerne: 

  1. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til CTI-undervisningen af kommunale medarbejdere ud fra den CTI-manual til indsatsmodellen, der allerede er udarbejdet
  2. Undervisning af kommunale medarbejdere i CTI-metoden
  3. Supervision af kommunale medarbejdere i CTI-metoden
  4. Gennemførelse af et Train-the-Trainer forløb for nøglemedarbejdere.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 1.500.000 kr. ekskl. moms (inkl. option, der udgør 300.000 kr.) fordelt over årene 2022, 2023 og 2024.

Projektperioden løber fra efteråret 2022 til 31. december 2024

Frist for aflevering af tilbud: 19. august 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Læs mere om udbuddet

Senest opdateret 30-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her