Årskonference 2022 om menneskehandel

06-04-2022

Kvinder og børn på flugt fra krigen i Ukraine. Menneskehandel i Østersølandene. Begrænsning af efterspørgslen. Nye tal og erfaringer fra Danmark. Retsforfølgelse og ofrenes rettigheder. Center mod Menneskehandel holder årskonference den 4. maj med fokus på både danske og internationale erfaringer.

Sårbare mennesker er i risiko for at blive udsat for menneskehandel. Det gælder ikke mindst når hjemlandet rammes af krig, og millioner er fordrevet fra deres hjem, som vi aktuelt ser det i Ukraine.

Center mod Menneskehandel holder årskonference den 4. maj 2022. Her vil situationen i Ukraine naturligt være et af dagens mange temaer, når vi sammen med eksperter fra ind- og udland sætter fokus på nationale og internationale tendenser og erfaringer i indsatsen mod menneskehandel.   

Det kan du høre om

Center mod Menneskehandels årsrapport 2021 lanceres på dagen, hvor centret vil præsentere udvalgte temaer fra rapporten og give et indblik i nogle af de forandringer, der er set i 2021 sammenlignet med tidligere år.

Senere vil FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) rette blikket mod de mange fordrevne ukrainere og risikoen for menneskehandel.

Bekæmpelse af menneskehandel i de baltiske og skandinaviske lande er i fokus, når Østersørådet (Council of the Baltic Sea States) holder oplæg, mens begrænsning af efterspørgsel som strategi til at bekæmpe menneskehandel er emnet for oplægget af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (the Organization for Security and Co-operation in Europe). Begge oplæg vil foregå på engelsk.

Sidst på dagen vender vi igen blikket mod Danmark, når repræsentanter fra Rigsadvokaten, Tænketanken Justitia og Institut for Menneskerettigheder kommer med deres perspektiver på bl.a. retsforfølgelse af bagmænd og ofrenes rettigheder og retssikkerhed.

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes den 4. maj 2022 kl 12.30-16.30 i Odense Koncerthus.

Tilmeldingsfristen er den 21. april 2022 kl. 12.00. Du kan finde programmet og tilmelde dig via NemTilmeld:

Tilmeld dig konferencen og hent programmet  

Konferencen er gratis og afholdes med fysisk fremmøde med et deltagerantal på op til 100 personer.

Årskonferencen er primært målrettet fagpersoner og aktører på menneskehandelsområdet som myndigheder, NGO'er, brancheforeninger, private virksomheder, forskere og studerende. Andre med faglig interesse i området, herunder fx kommunale ledere og sagsbehandlere, er også velkomne.

Bemærk: For at sikre en ligelig repræsentation fra forskellige organisationer og fagområder forbeholder vi os retten til at begrænse antallet af deltagere fra hver organisation. Fordelingen vil ske efter tilmeldingsfristen, hvor du vil få direkte besked fra os, hvis du ikke har fået plads på konferencen. Hører du ikke fra os senest den 22. april, kan du betragte dig som tilmeldt.

Senest opdateret 06-04-2022

Kontakt

Hanne Mainz
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her